Teise astme kohus jättis Mustpeade maja vaidluses halduskohtu otsuse muutmata

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega Tallinna Halduskohtu 13.detsembri 2012 otsuse muutmata. Halduskohtu otsusega tühistati Vabariigi Valitsuse korraldus, milles valitsus ei nõustunud Tallinna Linnavolikogu ettepanekuga jätta Mustpeade maja tagastamata.
 
Kohus leidis, et antud juhul ei saa enam vaidlustada Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V omandireformi õigustatud subjektiks olemist Mustpeade maja tagastamise menetluses. Nimetatud asjaolu on Tallinna Linnakohtu 04.05.1999 otsusega siduvalt kindlaks tehtud. Kuigi nimetatud kohtuotsusega on omandireformi õigustatud subjektiks tunnistatud Tallinna Mustpeade Vennaskond, on ilmne, et otsus on tehtud Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V suhtes.
 
Ringkonnakohus leidis, et apellatsioonkaebuse väited halduskohtu otsuse tühistamiseks alust ei andnud ja nõustus halduskohtu otsuse põhjendustega. Samuti leiti, et halduskohus on juhtinud õigesti tähelepanu vigadele vaidlusaluses korralduses ega ole Vabariigi Valitsuse otsustusvabadusse sekkunud. Kohtul on õigus anda hinnang sellele, kas vastustaja on otsuse tegemisel lähtunud asjakohastest kaalutlustest, samuti saab kohus juhtida tähelepanu täiendavatele asjaoludele, millega tuleb kaalumisel arvestada.
 
Vabariigi Valitsuselt mõisteti Tallinna linna kasuks välja menetluskulud 1296 eurot.
 
Otsuse võib Riigikohtule edasi kaevata hiljemalt 19.07.2013.
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764