Teise astme kohus jättis arsti süüdimõistmise jõusse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Viru maakohtu eelmise aasta 29. detsembri otsuse, millega Igor Gorjatšjov (43) tunnistati arstina süüdi tegevusetusega patsiendi surma põhjustamises ettevaatamatusest.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Kolmest eksperdist koosneva komisjoni koostatud ekspertiisiakti järgi ei vastanud Gorjatšjovi osutatud arstiabi ravikvaliteedi nõuetele. Arst ei arvestanud kiirabi anamneesiga, määras patsiendile valediagnoosi ega jätnud teda haiglasse jälgimisele. Ekspertide hinnangul ei ole ravidokumendis objektiivseid põhjusi, mis oleksid takistanud õige diagnoosi määramist. Samuti leidsid eksperdid, et patsiendi ellujäämise võimalus oleks tõenäoliselt olnud suurem, kui ta oleks jäetud haiglasse.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et arsti hoolsuskohustuse rikkumise ja patsiendi surma vahel oli põhjuslik seos. Kui Gorjatšjov oleks arstiabi osutanud vajaliku tähelepanelikkuse ja kohusetundlikkusega, oleks patsiendi ellujäämise võimalus olnud suurem.

Viru maakohus mõistis Gorjatšjovile ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga. Süüdistataval tuleb kannatanule hüvitada varaline kahju 406 eurot ja mittevaraline kahju 14 190 eurot.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus süüdistatav ja tema kaitsja, taotledes Gorjatšjovi õigeksmõistmist.
Süüdistuse järgi ei pannud Gorjatšjov SA Ida-Viru Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna arstina 2012. aasta novembris kiirabiga haiglasse toimetatud patsiendile õiget diagnoosi, ei määranud seetõttu ka õiget ravi ega uuringut, vaid lubas ta kodusele ravile. Selle tulemusel patsiendi seisund halvenes järsult ja ta suri järgmisel päeval.

Tänane otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul riigikohtus.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee