Teise astme kohus ei vähendanud alaealisena traagilise liiklusõnnetuse põhjustajale mõistetud karistust

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu maakohtu 30. märtsi otsuse, millega praeguseks 18aastane Risto tunnistati süüdi alaealisena eelmise aasta jaanipäeval liiklusnõuete rikkumisega ettevaatamatusest kolme inimese surma, kahe inimese pikaajalise tervisekahjustuse ja ühe inimese lühiajalise tervisekahjustuse põhjustamises.

Ringkonnakohus jättis muutmata Ristole mõistetud kuue aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, väheneb tulenevalt kriminaalmenetluse seadustikust karistus ühe kolmandiku võrra ning ärakandmisele kuulub seega neli aastat ja neli kuud vangistust. Mõistetud karistust peab Risto asuma kandma pärast tänase kohtuotsuse jõustumist.

Ringkonnakohus leidis, et Ristole mõistetav karistus peab avalikkusele näitama kaitstava õigushüve kõrget väärtust ja kaitsma õiguskorda kõigi ühiskonnaliikmete huvides. Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus õigustatult mõistnud karistuse, mis jääb karistusseadustikust tulenevalt pisut alla keskmise karistusmäära.

Ringkonnakohtu arvates suurendab Risto süüd oluliselt asjaolu, et lisaks kolme isiku surma põhjustamisele said liiklusavariis kannatada veel kolm isikut. Väheoluline ei ole ka asjaolu, et kannatanute näol oli tegemist isikutega vanuses 16–20 aastat, seega noorte, oma elu alles alustavate isikutega. Süü suuruse hindamisel arvestas ringkonnakohus ka seda, et liiklusavarii põhjustas Risto alkoholijoobe seisundis ning ta ületas mootorsõidukit juhtides olulisel määral liikluses lubatud piirkiirust.

Risto käitumist ei saa vaadelda vastutustundlikuna. Ta juhtis juba 23. juuni õhtul alkoholijoobes olles tema isale kuuluvat maasturit. Pärast auto parkimist jätkas ta alkoholi tarvitamist ning asus taaskord juhtima isale kuuluvat väikebussi VW Caravelle ning seda juba teedel, kus liikusid ka teised liiklejad. Ringkonnakohtu arvates ei õigusta Risto käitumist ka see, et temaga ühes seltskonnas viibinud kaaslased teadsid süüdistatava alkoholijoobest ja temal juhilubade puudumisest ning seadsid end Risto juhitud väikebussiga sõitma minnes teadlikult ohtu. Sõiduki roolis oli Risto ja temal lasus vastutus kaasasõitnud isikute ohutuse eest.

Riigikohtu kriminaalkolleegium on oma lahendites korduvalt märkinud, et karistuse mõistmisel tuleb eripreventiivsusest lähtudes vältimatult arvestada süüdistatava isikuga. Kellegi tegelik karistuslik mõjutamine saab toimuda vaid inimese hoiakute muutmise kaudu ja seega konkreetse isiku omadusi arvestades. Risto puhul arvestas kohus kergendavate asjaoludena sellega, et ta on oma tegu puhtsüdamlikult kahetsenud ja tema vanemad on vabatahtlikult hüvitanud kannatanutele tekitatud kahju. Lisaks oli Risto kuriteo toimepanemisel alaealine ning teda iseloomustatakse igati positiivselt koolist, kus ta õpib.

Süüdistuse kohaselt kutsus Risto eelmise aasta 23. juuni õhtul enda juurde külla sõpru ja ühiselt tarvitati alkohoolseid jooke. Noormeestel tekkis mõte sõita Tõrvast Valka. Vaatamata juhtimisõiguse puudumisele ja alkoholijoobele võttis Risto vanemate väikebussi VW Caravelle ning istus rooli. Temaga tuli kaasa veel kolm noormeest. Rahamäe talu viida lähedal võeti peale veel kolm hääletanud noormeest.

Risto ületas ka lubatud sõidukiirust, mis oli vahetult enne õnnetust ca 150 km/h. Risto juhitud sõiduk sattus 24. juuni hommikul kella 6.40 paiku Valgamaal Tõlliste vallas Valga-Uulu maantee 4,7. kilomeetril külglibisemisse, seejärel rullus ja paiskus vastu puud. Õnnetuses hukkus kolm noormeest, kellest kaks olid hääletajad ja üks sõidukijuhi sõber. Kaks kaasreisijat said pikaajalise tervisekahjustuse ning üks lühiajalise tervisekahjustuse. Kannatanud olid õnnetuse juhtumise ajal 16–20aastased.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee