Teise astme kohus ei kergendanud Tamsalu mõrva süüdistatavate karistusi

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus jättis täna muutmata Viru maakohtu selle aasta 20. mai otsuse 15-aastase tüdruku surmaga lõppenud Tamsalu mõrvajuhtumi kriminaalasjas.
Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning sellele esitatud apellatsioonid jäävad täielikult edutuks.
Viru maakohtu maikuise otsusega tunnistati Natalja Tšitšerina (34) süüdi mõrvale kaasaaitamises, sugulise kire vägivaldses rahuldamises, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises.
Sulev Kets (53) tunnistati süüdi vägistamises, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises.
Valeri (17) tunnistati süüdi mõrvas, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises.

Tšitšerinale mõisteti 16-aastane, Ketsile 14-aastane ja Valerile 9-aastane vangistus.
Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus Natalja Tšitšerina ja tema kaitsja ning Sulev Ketsi kaitsja. Tšitšerina esitas oma apellatsioonis seisukoha, et ta ei osalenud kuritegude toimepanemisel ning tema kaitsja palus ringkonnakohtul oma kaitsealune mõrvale kaasaaitamises õigeks mõista. Ketsi kaitsja taotles oma kaitsealuse täielikku õigeksmõistmist või alternatiivselt talle mõistetud karistuse kergendamist.
Eelmise aasta 22. märtsi hommikul leiti Tamsalu terviserajalt 15-aastase tüdruku surnukeha. Tapmises kahtlustatavatena peeti samal päeval kinni Valeri ja Tšitšerina, kes võeti  järgmisel päeval kohtu loal vahi alla. 26. märtsil pidas politsei kinni kolmanda kahtlusaluse, Ketsi, kes vahistati 28. märtsil.
Süüdistuse kohaselt võtsid Valeri, Tšitšerina ja Kets eelmise aasta 18. märtsi  õhtul kannatanult vabaduse ning hoidsid teda Tamsalus Koidu tänavas asuvas korteris kuni 21. märtsi õhtuni. Sel ajavahemikul tarvitati tüdruku suhtes nii vaimset, füüsilist kui ka seksuaalset vägivalda. Kannatanu suri saadud vigastuste tagajärjel.
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.


Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee