Teise astme kohus arutab koolitulistamise kriminaalasja kahe kuu pärast

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu ringkonnakohus arutab koolitulistamise kriminaalasja järgmise aasta 22. veebruaril toimuval kohtuistungil.

Istung on alaealise süüdistatava ja kannatanute eraelu kaitseks kinnine.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus ​süüdistatava kaitsja vandeadvokaadi abi Mihkel Gaver, Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene, kannatanute esindaja vandeadvokaat Margo Normann ja tsiviilkostja esindaja vandeadvokaadi abi Birgit Sisask. 

Kaitsja taotleb oma kaitsealuse süüdimõistmist provotseeritud tapmises ja talle kergema karistuse mõistmist. Alternatiivselt palub kaitsja vähendada süüdistatavale tapmise eest mõistetud karistust. Lisaks palub kaitsja kergemat karistust tulirelva ja padrunite ebaseadusliku käitlemise süüdistuses ja esitatud tsiviilhagide läbi vaatamata või rahuldamata jätmist. 

Prokurör palub tühistada maakohtu otsustuse asitõendi revolvri tagastamiseks selle omanikule, süüdistatava isale. Prokurör taotleb tulirelva konfiskeerimist.

Kannatanute esindaja taotleb esitatud tsiviilhagide väljamõistmist kogu ulatuses. Tsiviilkostja esindaja palub jätta tsiviilhagid täielikult rahuldamata või alternatiivselt saata kriminaalasi tsiviilhagi puudutavas osas maakohtule uueks arutamiseks.

Tartu maakohus tunnistas selle aasta 20. oktoobril 16-aastase noormehe süüdi Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Maakohus mõistis süüdistatavale üheksa-aastase vangistuse.


Krista Tamm
Tartu kohtute pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee