Tartu valla osalusega ettevõtte juhi korruptsioonisüüdistus ei leidnud kohtus tõendamist

Jaga
PrintPDF Jaga

8. veebruar 2018

Tartu Maakohus mõistis täna OÜ Tartu Valla Kommunaal juhatuse liikme Aigar Lepa (42) õigeks talle esitatud süüdistustes korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises.

Võltsitud dokumendi kasutamises mõistis kohus Lepa õigeks põhjusel, et nimetatud süüdistusest loobus prokurör juba kohtumenetluse ajal muudetud süüdistuse esitamisega. Nii toimingupiirangu rikkumise kui ka dokumendi võltsimise süüdistuses aga puuduvad kohtu hinnangul kuriteo koosseisu tunnused.

Kohus leidis, et korruptsioonisüüdistuses kajastatud tegevuskirjeldused on prokuratuuri esitatud tõenditega konkreetselt seostamata. Samuti on ebaselge iga kirjeldatud tegevuse seos teokooseisuga. „Süüdistusakti lõpposa on koostatud niivõrd puudulikult ja kvalifitseerimiseks vajalikke fakte välja toomata ning tõenditega seostamata, et kohtul  pole võimalik sellise süüdistuse osas asjakohaseid hinnanguid anda, ilma, et kohus ise ei asuks süüdistust sisustama,“ seisab otsuses. Kohus ei saa aga esitatud süüdistuse raamidest väljuda ja ise seda sisustama hakata. Kohus saab vaid süüdistuses kajastatud selgete faktiliste asjaolude pinnalt analüüsida, kas Leppa saab süüdistuses kirjeldatud tegudes süüstada või mitte.

Kohus leidis, et süüdistus ei konkretiseeri, milliseid keelatud tehinguid Lepp toime pani ja milliseid konkreetseid toimingupiiranguid teadvalt rikkus. Asjas kogutud tõenditega ei leidnud kohtus tõendamist, et Lepp oleks sooritanud keelatud tehinguid ja tegutsenud huvide konfliktis korruptsioonivastase seaduse tähenduses.

Dokumendi võltsimise süüdistuse osas leidis kohus, et kahtlusteta ei ole tõendamist leidnud riigihanke hinnapakkumusse tegelikkusele mittevastavate andmete märkimine. Samuti ei olnud Lepal pakkumuse alusel võimalik riigihanget võita, kuna see oli koostatud talle mittekuuluva ettevõtte nimel.

Aigar Lepale on esitatud süüdistus selles, et ta tegi 2009–2014. aastal Tartu valla osalusega Tartu Valla Kommunaal juhatuse liikmena korruptsioonivastases seaduses sätestatud keelatud tehinguid, mis mõjutasid temaga seotud ettevõtte majandushuve. Toimingupiirangu teadva rikkumise ulatus on muudetud süüdistuse järgi 246 273 eurot. Samuti süüdistati teda 2010. aastal riigihankes osalemise eesmärgil talle mittekuuluva ettevõtte hinnapakkumuse võltsimises.

Kuna Lepp mõisteti õigeks, peab Eesti riik talle hüvitama enam kui 23 000 euro ulatuses kaitsjale makstud tasu.

Tänane otsus ei ole jõustunud ja kohtumenetluse pooled saavad seda vaidlustada Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee