Tartu pandimaja röövimine tõi karistused

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Konstantin Mihhailovi (22) ja Aulis Bõstrovi (24) täna süüdi eelmisel aasta kevadel Tartus Aleksandri tänavas asuva pandimaja röövimises ning Mark Semjonovi (22) samale röövile kaasaaitamises.

Mihhailov tunnistati süüdi ka 2011. aasta jaanuaris Tartus Kuu tänavas asuva pandimaja röövis osalemises. Bõstrov tunnistati lisaks süüdi ka kehalises väärkohtlemises ja Semjonov varguses.

Mihhailovile mõisteti karistuseks kuueaastane vangistus, mille kandmise algust loetakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest, 23. aprillist 2012.

Bõstrovile mõisteti kolmeaastane vangistus, millest kohe täitmisele loeti tema eelvangistuses viibitud aeg 23. aprillist 2012 kuni praeguseni. Ülejäänud vangistus – üks aastat, 10 kuud ja 29 päeva – mõisteti talle kaheaastase katseajaga, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele. Bõstrov vabastati kohtusaalis otsuse kuulutamisel vahi alt. Kohus ei pidanud põhjendatuks mõista Bõstrovile mõistetud vangistust kogu ulatuses reaalselt kandmiseks, arvestades tema karistust kergendavaid asjaolusid ja menetluslikku käitumist. Bõstrov tunnistas kohtuistungil oma toimepandud tegu ja avaldas puhtsüdamlikku kahetsust. Samuti oli antud juhul tegu tema esmakordse vanglasviibimisega.

Semjonovile mõisteti karistuseks kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Karistuse hulka arvati eelvangistuses juba viibitud kaks päeva.

Menetluskulude katteks peab Mihhailov tasuma üle 4500 euro, Bõstrov üle 3800 euro ja Semjonov üle 2900 euro.

Kuritegudega tekitatud kahjude hüvitamiseks peavad süüdistatavad kannatanutele tasuma kokku üle 22 000 euro.

Sündmus leidis aset eelmise aasta 8. märtsil Tartus Aleksandri tänavas asuvas pandimajas, kus kaks maskides meest lõid kirvega vastu vitriiniklaasi ning röövisid ehteid ja elektroonikaseadmeid, tekitades kahju kokku ligi 4000 eurot. Süüdistuse kohaselt tulid Konstantin Mihhailov ja Aulis Bõstrov pandimajja ning lahkusid sündmuskohalt sõiduautoga, mille roolis oli Mark Semjonov.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm ütles, et röövitud esemed olid maha müüdud, kuid politseinikel õnnestus osa neist tagasi saada. „Aleksandri pandimajja tagastati osa ehteid, meenemünte ja mobiiltelefone,“ lisas prokurör.

Lisaks sellele süüdistatakse Mihhailovit Tartus Kuu tänavas asuva pandimaja röövimises, mis leidis aset 2011. aasta jaanuaris. Bõstrovi süüdistatakse lisaks selles, et eelmise aasta 19. veebruaril lõi ta Mustvee linnas mitmel korral noormeest, tekitades talle tervisekahjustuse. Semjonovit süüdistatakse lisaks varguste toimepanemises. Süüdistuse kohaselt tankis ta 2012. aasta märtsikuus Valga- ja Tartumaal mitmel korral sõidukisse ja kanistritesse kütet, jättes arved tasumata.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 7. juunil.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 334
krista.tamm@kohus.ee

Kristina Kostina
pressinõunik
Lõuna ringkonnaprokuratuur
750 0776
518 7 911
kristina.kostina@prokuratuur.ee