Tartu maakohtu kohtunikke külastavad kolleegid Dresdeni sõpruskohtust

Jaga
PrintPDF Jaga
8.–12. septembril võõrustab Tartu maakohus külalisi Dresdeni linnakohtust. Tartusse tulevad meie kohtusüsteemi tööga tutvuma Dresdeni linnakohtu esimees, kaks kohtunikku, direktor ja kinnistusosakonna juhataja.
 
Külaskäigu keskne eesmärk on saada ülevaade Eesti tõhusama õigusemõistmise projektist, kohtute rahastamise põhimõtetest, kohtunike töökoormuse mõõtmise süsteemist ja selle võrdlusest Saksamaa süsteemiga, õigusemõistmise e-lahendustest, äriregistrist ja kinnistusraamatust. Saksamaa kolleegid külastavad nädala jooksul Tartu kohtumaja, Riigikohut, kohtunike koolituskeskust ja Tartu vanglat.
 
Tartu maakohtu sõprussuhted Dresdeni linnakohtuga on praeguseks kestnud juba 10 aastat ning selle aja jooksul on olnud erinevatel kohtunikel ja kohtuametnikel võimalus vastastikku tutvuda sõpruskohtu tööga. Koostöö on aidanud kaasa Eesti õigussüsteemi arendamisele, kohtunike koormuse hindamise põhimõtete realiseerumisele ning infosüsteemide ja abipersonali vajaduste hindamisele.
 
Tartu maakohtu esimees Liivi Loide hindab senist koostööd Dresdeni linnakohtuga kasulikuks. „Regulaarsed kontaktid Saksa kohtute esindajatega aitavad meil paremini näha  õigusruumi ning kohtusüsteemi arenguid, kuna meie seadusandlus on suures osas loodud Saksa õigusruumi eeskujul.  Seetõttu on meil võimalik kasutada oma tegevuse planeerimisel ja probleemide lahendamisel Saksa kolleegide praktikat ja kogemusi. Vastu aga saame pakkuda teadmisi e-lahenduste rakendamisest  õigussüsteemis. Seekordsel kohtumisel tutvustame Saksa kolleegidele elektroonilist kinnistusregistrit ja äriregistrit ning avalikku e-toimikut. Seega on meie kohtumised vastastikku kasulikud. Rääkimata taaskohtumise rõõmust“, ütles Loide.
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341