Tartu kohtumajas avatakse näitus "Eesti Advokatuur 95"

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu kohtumaja 3. korrusel kohtusaalide juures saab 20. jaanuarist vaadata näitust, mis kajastab 1919. aastal loodud Eesti Advokatuuri ajalugu.

20. jaanuaril kell 14 toimub Tartu kohtumaja 3. korruse fuajees näituse avamine, kus advokatuuri juhatuse nimel võtab sõna vandeadvokaat Andrus Lillo.

Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühma ja advokatuuri koostöös valminud näitus teeb tagasivaate nii advokatuuri algusaastatele kui ka uuema aja sündmustele. Näitusel on väljas palju arhiivimaterjale, ajalehekoopiaid ja trükiseid.

Tutvuda saab vannutatud advokaatide nõukogu asutamiskoosoleku dokumentidega ja pressikajastustega 1930. aastatest teemadel nagu „advokaatide üleproduktsioon“ või „kas advokaat wõib olla wabs“. Eraldi stend on naiste rollist advokatuuri kujunemisel, mis ennesõjaaegses ühiskonnas ei olnud iseenesestmõistetav. Näitusel on kajastatud ka advokatuuri tegevus aastatel 1940–1989, muuhulgas Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi seisukoht 1987. aastast seoses fosforiidi kaevandamisega. Väljapanek lõpeb advokatuuri kaasajaga ning seal saab ülevaate ka advokatuuri liikmeskonna dünaamikast läbi aegade. Stendid kujundas Loit Jõekalda.

Näitus on avatud 31. märtsini igal tööpäeval kell 9–17.  
 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341