Täpsustus Postimehes ilmunud uudisele

Jaga
PrintPDF Jaga

Ajendatuna 31. mail 2012. aastal Postimehes ilmunud uudisest kriminaalasjades 2011. aastal antud jälituslubade arvu kohta peab Harju Maakohus vajalikuks täpsustada:

Postimehes täna ilmunud uudises „Kriminaalasjades anti ligi 8000 jälitusluba“ on öeldud, et 2011.aastal väljastasid prokuratuur ja kohus kriminaalasjades kokku 7648 jälitusluba.

Harju Maakohus täpsustab, et Harju Maakohus on andnud 2011. aastal 556 jälitusluba. Need on load postisaadetise varjatud läbivaatuseks, load teabe salajaseks pealkuulamiseks või vaatamiseks ning load kuriteo matkimiseks.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee