Tallinna Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsusega mõista Andrus Sukles talle esitatud süüdistuses õigeks

Jaga
PrintPDF Jaga
Ringkonnakohus muutis Harju Maakohtu 7. jaanuari 2013 kohtuotsuse põhiosa, lugedes tuvastatuks, et 16. augustil 2010 esines alus kriminaalmenetluse alustamiseks. Maakohus oli leidnud, et kriminaalmenetluse alustamiseks sellel kuupäeval alus puudus. Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata. Kohtukolleegium nõustus maakohtuga, et kuni 31. detsembrini 2012 sai politseiagendina rakendada vaid Eesti Vabariigi kodanikku.
 
Andrus Sukles oli kohtu all süüdistatuna teise isiku kallutamises oma endise äripartneri Tullio Libliku tapmisele. Kuriteoplaan jäi realiseerimata politseiametnike sekkumise tõttu.
 
Kohus mõistis riigilt A. Suklese kasuks välja 2400 eurot kaitsjale makstud tasu katteks.
 
Kohus rahuldas prokuröri apellatsiooni osaliselt ja jättis kaitsjate apellatsiooni rahuldamata.
 
Pooled võivad otsusele esitada edasikaebuse 30 päeva jooksul.
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764