Tallinna Ringkonnakohus andis kinnipeetavale õiguse osaleda Riigikogu valimistel

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus rahuldas eilse otsusega Tallinna Vangla kinnipeetava kaebuse ja kohustas Jõhvi vallasekretäri tagama, et kohtusse pöördunud kinnipeetav kantakse Riigikogu valimistel valijate nimekirja. Kohtuotsus kuulub viivitamatult täitmisele.
 
Kohtuotsuse kohaselt ei ole Riigikogu pika aja jooksul viinud valimisseadust kooskõlla Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, mis ei luba riigil valimatult ja eranditeta piirata kõikide vangide valimisõigust parlamendivalimistel. Kuna Riigikogu ei ole teinud otsust, millistele kriteeriumitele vastavate kinnipeetavate valimisõigust piiratakse ja millises menetluskorras, on Riigikogu valimise seadus põhiseadusevastane. Ringkonnakohus jättis põhiseadusevastase piirangu kohtuasjas kohaldamata, millega käivitus põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Riigikohtus, kelle ainupädevuses on piirang kehtetuks tunnistada.
 
Tallinna Ringkonnakohtu otsus puudutab vaid konkreetset kinnipeetavat, kes kohtusse pöördus, ega laiene automaatselt teiste kinnipeetavate suhtes.
 
Kohtuotsus pole jõustunud, selle võib pärast Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve korras tehtud otsust edasi kaevata. 
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja
tel 628 2731
mob 5346 5095