Selgusid EAÕSi ja Tartu Ringkonnakohtu üliõpilastööde konkursi võitjad

Jaga
PrintPDF Jaga
Täna kuulutati Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi (EAÕS) ettekandekoosolekul välja EAÕSi ja Tartu Ringkonnakohtu koostöös korraldatud üliõpilastööde konkursi tulemused ja autasustati parimaid.
 
Konkursi stipendiumifond koguti eelmisel aastal annetustena Tartu Ringkonnakohtu loomise 95. ja taasmoodustamise 20. aastapäeva juubeliüritusel eesmärgiga tunnustada üliõpilasi kohtumenetluste ja õigusemõistmise süsteemi uurimise, samuti heade õigusteadmiste ja väljendusoskuse eest.
 
Algselt oli konkursi stipendiumifondis mõeldud üks esimene koht (1000 eurot) ja kaks teist kohta (à 500 eurot), kuid konkursikomisjon otsustas töid hinnates stipendiumifondi ümber jagada ja kuulutada välja kaks esikohta (à 750 eurot) ja ühe teise koha (500 eurot). 
 
Esikoha said Andrei Urbanik konkursitööga „Tarbijast laenusaajat liigasuvõtmise eest kaitsvad sätted ja nende menetluslik kohaldamine“ (juhendaja Villu Kõve) ja Maria Teder magistritööga „Rahvusvaheliste vahekohtu kokkulepete täitmise tagamine üldkohtutes“ (juhendaja Maarja Torga).
 
Teise koha sai Natalia Aleksejeva magistritööga „Rahvusvahelise kriminaalkohtu täiendava režiimi suhe süüdistatava õigusega nõuetekohasele menetlusele“ (juhendaja René Värk).
 
Äramärkimist leidis ka Jaana Lintsi magistritöö „Asjaõiguslike ja lepinguväliste nõuete piiritlemine Eesti rahvusvahelises eraõiguses“ ( juhendaja Maarja Torga).
 
Konkursile esitati kokku 19 tööd, millest enamus olid selle aasta magistritööd.
 
Konkursikomisjoni esimees oli Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor Irene Kull ja liikmed vandeadvokaat Sirje Must ning Tartu Ringkonnakohtu kohtunikud Andra Pärsimägi, Paavo Randma ja Agu Timmi.
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341