Saaremaal kolme inimese surma põhjustanud mees mõisteti süüdi mõrvas

Jaga
PrintPDF Jaga

PRESSITEADE
Pärnu Maakohus
31. märts 2021

Pärnu Maakohus tunnistas täna 35- aastase Andrese süüdi üldohtlikul viisil kolme inimese mõrvas ning mõistis talle karistuseks 14 aastat vangistust. Karistusaja algust arvestab kohus alates mehe kinnipidamisest ehk alates 05.02.2020.a.

Pärnu Maakohus arutas kriminaalasja, milles süüdistati 2020.a jaanuaris autode kokkupõrke põhjustanud meest mõrvas. Kokkupõrkes sai surma kolm ja raskeid kehavigastusi üks inimene.

Kohus leidis, et Andres juhtis sõidukit, olles tarbitud alkoholi tõttu võimetu rakendama sõiduki ohutuks edasiviimiseks vajalikke juhtimisvõtteid nõutava kiiruse ja täpsusega. Lisaks valis ta ka lubatust ja tavapärasest oluliselt suurema sõidukiiruse ja liikumise konkreetsel viisil kohas, kus see on sellisel moel nii keelatud liiklusnormidega kui mõistlikule inimesele äratuntavalt ohtlik ka keelava normita. Kohus leidis, et nii tarbitud alkoholist, keelatud kohas teel liikumisest kui ka suurest kiirusest tingituna sõitis Andres küljelt otsa vasakpöördel olnud Volvole ja põhjustas autos olnud kolme inimese surma ja ühele rasked tervisekahjustused.

Otsuse kuulutamisel märkis kohus, et objektiivsest küljest vaadatuna võib selline tegu kujutada endast nii liiklusnõuete rikkumisega põhjustatud inimese surma kui mõrva järgi kvalifitseeritavat kuritegu. Erisus on suhtumises tagajärge. Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumisega mitme inimese surma põhjustamine (KarS § 422) näeb seejuures ette vastutuse üksnes juhul, kui isiku suhtumine tagajärje saabumisse ei ületa ettevaatamatust kergemeelsuse vormis. Kui teo toimepanija suhtub tagajärge minimaalselt kaudse tahtlusega, ei ole võimalik tegu enam kvalifitseerida liiklussüüteo alla, vaid tuleb pöörduda mõrva koosseisu poole.

Kohus leidis, et auto juhtimine alkoholijoobes, suurel kiirusel ja ohtlikus/keelatud kohas olid Andrese tahtlikud teod. Asudes autot juhtima alkoholijoobes, olid nii sõidukiiruse valik kui auto keelatud kohas teel liikuma suunamine eesmärgipärased tegevused. Kohus leidis, et nii käitudes pidi Andres aru saama oma teo äärmisest ohtlikkusest. Ta pidas nii tegutsedes võimalikuks, et juhul, kui tema juhitud auto liikumisteele jääb inimene või auto, milles viibivad inimesed, võib tema tegevuse tõttu inimesi viga või surma saada. Oma tegevuses sisalduvat ohtlikkust ära tundes ja tagajärge saabumist võimalikuks pidades samal viisil siiski tegutsemist jätkates tuleb jaatada ka tagajärje saabumise aktsepteerimist. Seega hinnates konkreetse kriminaalasja tehiolusid asus kohus seisukohale, et Andresel oli tagajärje saabumise suhtes kaudne tahtlus, mistõttu mõistis kohus ta süüdi mõrvas.

Kohus mõistis Andreselt välja menetluskulu kogusummas 8781,62 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
53488890