Ringkonnakohus tühistas viina müügihinna tõstmise kokkuleppe kohtuasjas varasema süüdimõistva otsuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Kohus tühistas osaliselt Harju Maakohtu 29. aprilli 2015 otsuse viie firma ning üheksa isiku süüdimõistmises ja lõpetas kõigi osas kriminaalmenetluse kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu.

Andres Lubja ja Ilja Kulikovi õigeksmõistmise osas jäi maakohtu otsus muutmata.

Prokuröri apellatsioon jäi rahuldamata.

Prokurör Laura Feldmanis taotles apellatsioonis tühistada maakohtu otsus osaliselt, so I. Kulikovi  õigeksmõistmises.

Süüdistus oli esitatud AS Liviko,  Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ ja Prisma Peremarket AS-ile ning üheteistkümnele firmade esindajale. 

Kõigile süüdistatavatele oli esitatud süüdistus selles, et nad osalesid konkurentsi kahjustavas kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses (kokkuleppe sõlmimises), mis seisnes 40% alkoholisisaldusega pooleliitriste AS-i Liviko ja temaga konkureerivate äriühingute Altia Eesti AS-i ja Liiwi Heliis AS-i poolt tarnitavate odavate klaastaaras viinade jaehindade tõstmises ajavahemikul 25.06.2009 kuni 14.07.2009.

Ringkonnakohus leidis, et Harju Maakohtu 29. aprilli 2015 otsus tuleb kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise tõttu tühistada ja kriminaalmenetlus seoses kuriteo aegumistähtaja möödumisega lõpetada. 
Seaduse järgi tuleb kohtul esmalt otsustada süüdistusakti tagastamise küsimus ning alles süüdistusakti mittetagastamise otsuse järgselt on kohtul võimalik süüdistatavad kohtu alla anda. Vastupidine kohtu tegevusjärjekord ei saa olla loogiline ega mõeldav.

Maakohus andis kõik süüdistatavad 11.06.2014 kohtu alla enne kõikide kaitseaktide saamist, samuti enne kõikidele kaitsjatele kaitseaktide täiendamiseks antud tähtaja (11.08.2014) möödumist ja enne süüdistusakti prokuratuurile tagastamise küsimuse otsustamist, milline tegevus on vastuolus seadusega. Andes ülalkirjeldatud viisil süüdistatavad kohtu alla, rikkus maakohus oluliselt kriminaalmenetlusõigust, mis toob endaga kaasa kohtuotsuse apellatsiooni korras tühistamise.

Kohus mõistus välja ka süüdistavate menetluskulud, mis kuuluvad hüvitamisele süüdistatavate kasuks riigieelarve vahenditest.

Määrusele võib esitada määruskaebuse Riigikohtule 15 päeva jooksul.

 

Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu 
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731