Ringkonnakohus tühistas täna maadevahetuse kohtuasjas otsuse osaliste õigeksmõistmises ja tegi süüdimõistva otsuse

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus tühistas Harju Maakohtu 19. juuni 2012 otsuse osaliste õigeksmõistmises ja tegi uue otsuse, millega mõistis kõik süüdistatavad süüdi samas süüdistuses, milles nad olid kohtu alla antud. Süüdistuse järgi olid kõik osalised kohtu all altkäemaksu andmise või võtmise eest.
 
Villu Reiljanile mõisteti ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust, kuid seda ei pöörata täitmisele, kui isik ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
 
Kalev Kangurile mõisteti karistuseks 4 aastat 3 kuud ja 11 päeva vangistust 5 aastase katseajaga. Samuti mõisteti välja altkäemaksuna saadud vara väärtuses 17 972,53 eurot.
 
Toomas Annusele mõistetud karistus on 2 aastat ja 6 kuud 3 aastase katseajaga.
 
Tarmo Pedjasaarele mõisteti karistuseks 2 aastat 4 kuud ja 23 päeva 3 aastase katseajaga. 
 
Einar Vettusele mõisteti karistuseks 1 aasta 10 kuud ja 23 päeva vangistust 3 aastase katseajaga.
 
Tullio Liblikule mõisteti karistuseks 2 aastat 5 kuud ja 27 päeva vangistust 3 aastase katseajaga.
 
Ester Tuiksoole mõisteti 1 aasta ja 6 kuud 3 aastase katseajaga. Samuti mõisteti temalt välja altkäemaksuna saadud vara vääruses 2737,34 eurot.
 
AS Merko Ehitusele mõisteti rahaline karistus summas 798 000 eurot.
 
AS E.L.L. Kinnisvarale mõisteti rahaline karistus summas 127 823 eurot.
 
Prokuröri apellatsioon rahuldati osaliselt, sest ringkonnakohus ei nõustunud süüdistatavatele nö šokivangistuse kohaldamisega, sest enamus süüdistatavaid oli kohtueelse uurimise ajal juba viibinud vahi all. Lisaks sellele kohaldatakse senise kohtupraktika lausel šokivangistust eelkõige noorte süüdistatavate suhtes.
 
Kohus mõistis süüdistatavatelt menetluskuluna välja sundraha ja kaitsjatele  kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulu. Samuti tühistati maakohtu otsus süüdistatavate kasuks välja mõistetud õigusabi kulude osas ja jäeti need uue otsusega süüdistatavate kanda.
 
Riigilt mõisteti välja süüdistatavate kasuks teise astme kohtu menetluses kaitsjatele makstud tasu.
 
Ringkonnakohus leidis, et menetluse mõistlik aeg ei ole möödunud ning et jälitustoimingute tegemise käigus ei ole seadusenõudeid rikutud, mistõttu selle käigus kogutud tõendid on lubatavad.
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764