Ringkonnakohus mõistis Toomas Tooli ja Karoly Kirberi süüdi turumanipulatsioonis

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Ringkonnakohus tunnistas tänase otsusega Toomas Tooli (Tool) ja Karoly Kirberi (Kirber) süüdi turumanipulatsioonis ning mõistis neile rahalised karistused.

Kohus mõistis Toomas Toolile rahalise karistusena 500 000 eurot ning Karoli Kirberile 10 545,42 eurot. Samuti mõistis kohus kummaltki välja teise astme kuriteos süüdimõistmise sundraha 435 eurot.

Kohtukolleegium on seisukohal, et Toomas Toolile ja Karoly Kirberile inkrimineeritud kuritegu oli kavatsetud. Toomas Tool andis tõenditele tuginedes selgeid korraldusi AS Arco Vara aktsiate müügiks „tilgutades“ neid turule, millega tekitas neile hinnasurvet. Karoly Kirber kogenud börsimaaklerina, tulenevalt uuritud tõenditest sai väga hästi aru, mis on Toomas Tooli eesmärk ja täitis tema korraldusi.

Kohtu hinnangul on tõendamist leidnud, et Toomas Tooli tegevuse eesmärgiks oli AS Arco Vara aktsia hinna kunstlik mõjutamine ehk turumanipulatsioon. Toomas Tool müüs AS Arco Vara aktsiaid lühikesel ajavahemikul suures koguses, mis tõi kaasa aktsia hinna odavnemise.

Kohtu hinnangul ei olnud tema eesmärk AS Arco Vara aktsiatest vabanemine, vaid turumanipulatsioon, sest Toomas Tool jätkas oma osaluse suurendamist AS-s Arco Vara. Kohtule esitatud tõenditest nähtub, et Toomas Tooli kontrolli all on ca 1/3 AS Arco Vara aktsiatest ning mees kuulub AS Arco Vara nõukokku.

Kohtumenetluse pooled saavad otsuse vaidlustamise soovist teada seitsme päeva jooksul alates homsest.

 

Kairi Küngas
Tallinna Halduskohtu ja Tallinna Ringkonnakohtu pressiesindaja
+372 5346 5095
+372 628 2764
Kairi.kyngas@kohus.ee