Ringkonnakohus jättis Edgar Savisaare hagis Tuuli Kochi ja Postimehe vastu maakohtu otsuse muutmata

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsuse põhjendusi tuleb muuta, kuid otsus lõppjäreldusena jäi muutmata.
 
Edgar Savisaar esitas kohtule hagi Tuuli Kochi ja Postimees ASi vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks või mittekohaste väärtushinnangute avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, mõistes välja rahaline kompensatsioon.
 
Ringkonnakohtu hinnangul on antud väidete näol tegemist väärtushinnangutega. See nähtub juba sellest, et tegemist on kaitsepolitsei hinnangutega, samuti nende väidete sisust. Hinnanguid, et hageja on oht riigi julgeolekule, et ta on oma tegevusega muutunud teise riigi mõjuagendiks ja et tema tegevuse tagajärjel võib tulevikus tekkida olukord, kus riik muutub mõjuvõimuga kauplemise objektiks ja teise riigi poolt manipuleeritavaks, ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata.
 
Kuivõrd artiklis avaldatu puhul (hagis piiritletud ulatuses) on tegemist väärtushinnangutega, siis puudub alus kohustada Tuuli Kochi ja Postimeest avaldatud andmeid ümber lükkama ja neilt ebaõigete andmete (faktiväidete) avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.
 
Kohus leidis, et mittevaralise kahju nõude esitamine ligi kolm aastat pärast väidetavat au teotamist kinnitab seda, et avaldatud väärtushinnangud ei kutsunud hagejas esile hingelisi kannatusi sellises ulatuses, et oleks õigustatud hingeliste piinade või kannatusete hüvitamine rahalise kompensatsiooni väljamõistmisega.
 
Otsuse võib vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul. 
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731