Riigikohus hoiab kohtunike koolitamisel kõrget taset

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigikohus seati EJTN-i (European Judicial Training Network) poolt koostatud aruandes (Study on Best Practices in training of judges and prosecutors) eeskujuks kui üks parima praktika esindaja Euroopa riikide kohtunike koolituses.


Riigikohtu tööd kohtunike koolitamisel hinnati kõrgelt koolitusvajaduse väljaselgitamise ja koolituse mõju hindamise juures. Seda eelkõige individuaalse tagasiside koolitusel kohtuotsuse põhjendamise kohta, videotagasiside koolitusel istungi juhtimisest ja kohtupraktika analüüsimisel ning selle integreerimisel koolitustegevusse. 

    
„Rõõm on tõdeda, et Riigikohus on teistele eeskujuks seatud ja seda mitmes aspektis. See on väärikas tunnustus kohtunike koolitusnõukogu ja Riigikohtu koolitusosakonna pikaajalisele süstemaatilisele tööle,“ märkis Riigikohtu koolitusosakonna juht Tanel Kask ning lisas, et esmakordselt sellise põhjalikkusega koostatud üle-euroopaline koolitusmeetodite analüüs on tulevikku silmas pidades ka suure poliitilise ja metodoloogilise tähtsusega.


Euroopa Komisjon soovitab neid kui lootustandvaid ja innovatiivseid koolitusi ning tööprotsesse ka teistel liikmesriikidel kasutusele võtta, sest tegemist on Euroopa parimate praktikatega. Juuni lõpus toimub Brüsselis koolitusmeetodite alane workshop, kus Riigikohtu koolitusosakonna esindaja peab ettekande videotagasiside koolitusest.


Aruande koostas EJTN (European Judicial Training Network) ja see on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt. Aruandega saab peagi tutvuda Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis (https://e-justice.europa.eu/).

 


Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht 
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846