Riigikohtu esimees: põlvkonnavahetus esitab kohtupidamisele väljakutse

Jaga
PrintPDF Jaga

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märkis täna parlamendi ees peetud ettekandes, et kehtiv kohtute seadus vajab otsustavat muutmist nii kohtunikuks saamise korralduse kui kohtunikuteenistuse osas.

Riigikohtu esimees peab kohtute haldamise suurimaks väljakutseks eelseisvat kohtunikkonna põlvkonnavahetust. Pikamäe hinnangul võib kohtunikukonkursside ajakulukus ja osades piirkondades ka vajaliku kvalifikatsiooniga juristide puudumine hakata tõsiselt takistama õigusemõistmist. 
 
„Olukorras, kus üle poole kohtunikukonkurssidest on järjepidevalt ebaõnnestunud, tuleb nii kohtusüsteemil endal kui ka seadusandjal kriitiliselt hinnata olemasolevaid võimalusi ja võimekust vabanenud kohtunikukohtade täitmiseks,“ sõnas Pikamäe.
Riigikohtu esimehe hinnangul on vajalik avardada eri juriidiliste elukutsete – eeskätt kohtunike, prokuröride ja advokaatide – vahelise liikumise võimalusi. „Pean ebamõistlikuks täna kehtivat lähenemist, kus juriidiliste erialade vahel puudub vastastikune eksamite tunnustamine ja iga erialavahetusega kaasneb uue eksami sooritamise vajadus.“

Pikamäe sõnul peaks Eesti õiguskord liikuma selles suunas, et tulevikus kaoks üldse vajadus õigusteaduskonna lõpetanute teadmiste täiendavaks kontrollimiseks enne mõnda juriidilisse ametisse asumist. „Kui meil on kahtlusi õigusõppe kvaliteedi ja lõpetajate ebaühtlase teadmiste taseme osas, siis piisaks ehk ühest täiendavast eksamist, mille tulemust aktsepteeriks kogu juristkond tervikuna, sõltumata sellest, millist rolli inimene soovib täitma asuda,“ leidis Pikamäe.

Riigikohtu esimehe kinnitusel peaks olema kohtunikuameti taotlemine võrdselt võimalik kõikidele juristidele, kes on eelnevalt teatud aja töötanud mõnes muus juriidilises ametis. Ka kohtunike ettevalmistusteenistuse vajadus on olemasoleval kujul oma aktuaalsuse kaotanud, seda eeskätt kohtujuristide rakendamisega seoses. Ettevalmistusteenistuse asemel võiks kohtunikuks nimetatuile kehtestada ühetaolise koolitusprogrammi, mille eesmärgiks on kohtunikutööks vajalike kutseoskuste õpetamine.

Täispikk ettekanne on kättesaadav Riigikohtu kodulehel.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja 
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee