Riigikohtu esimees: kohtunik peab toetama õiglast ja sujuvat õigusemõistmist igas olukorras

Jaga
PrintPDF Jaga

25. aprill 2017

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe hinnangul ei ole kohtunik Rein Pokk tänases Postimehes kirjeldatud viisil käitunud kohtunikuametile väärikalt.

„Kohtunikul on, nagu igal teisel Eesti kodanikul, kahtlemata õigus kohtulikule kaitsele ning kui on tekkinud kahtlusi süüteo toimepanemises, siis peab kohtulik arutamine andma selguse, kas tegu leidis aset ja on sellisel kujul tõendatud või mitte. Samas on kohtunikule seatud ka kõrged kõlbelised ootused, mistõttu ei ole kuidagi aktsepteeritav käitumine, mis võib takistada kohtumenetluse läbiviimist. Kohtunik on õigusvaldkonna professionaal ja peab toetama õiglast ning sujuvat õigusemõistmist ka menetlusosalise rollis olles.“

Riigikohtu esimees on algatanud kohtuniku käitumise suhtes järelevalvemenetluse, et otsustada võimalik distsiplinaarsüüdistuse esitamine.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846