Riigikohtu esimees esitas riigikohtunikuks Saale Laose

Jaga
PrintPDF Jaga
Avalik konkurss uue riigikohtuniku leidmiseks kuulutati välja 1. novembril, täna esitas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe parlamendile ettepaneku valida uueks riigikohtunikuks Saale Laos.
 
Saale Laos on tunnustatud avaliku õiguse ekspert. Ta on osalenud karistusseadustiku eriosa eelnõu väljatöötamisel, samuti kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu menetlemisel Riigikogus, juhtinud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse rakendamise seaduse eelnõude väljatöötamist. Saale Laos lõpetas 1996. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, 2000. aastal omandas ta magister iuris cum laude teaduskraadi Tartu Ülikoolis. Aastatel 1997-2007 töötas Saale Laos erinevatel ametikohtadel justiitsministeeriumis karistusõiguse ja karistuspoliitika valdkonnas. Alates 2007. aastast on ta õiguskantsleri nõunik.
 
„Saale Laos on õiguskantsleri nõunikuna töötades omandanud põhjalikud teadmised põhiseaduslikkuse järelevalve vallast, tema akadeemiline haridus ja senine töökogemus annavad tunnistust sellest, et ta sobib töötama riigikohtunikuna,“ märkis Riigikohtu esimees Priit Pikamäe parlamendile saadetud ettepanekus.
 
Riigikohtu esimees tegi ettepaneku nimetada Saale Laos Riigikohtu liikmeks alates 3. märtsist 2014. 
 
 
 
Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846