Reidi tee II etapi ehitusloa kehtivuse peatamine jäi jõusse

Jaga
PrintPDF Jaga

7. juuli 2017

Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase määrusega jõusse Tallinna Halduskohtu 31. mai 2017 määruse haldusasjas nr 3-17-1088, millega peatati MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebuse tagamiseks Reidi tee II etapi ehitusloa kehtivus kuni asjas esimese astme kohtumenetlust lõpetava lahendi tegemiseni.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine vaidlustas kõnealuse ehitusloa motiivil, et enne ehitusloa väljastamist pole läbi viidud nõuetekohast keskkonnamõju hindamist. Ringkonnakohus asus seisukohale, et MTÜ Eesti Roheline Liikumine väiteid ei saa enne asja sisulist läbivaatamist ilmselgelt põhjendamatuks pidada. Samuti on esialgse õiguskaitse vajadus olemas, kuna ehitustöödega alustamine kohtumenetluse ajal võib muuta kaebaja jaoks soodsa kohtulahendi korral selle täitmise võimatuks - kaasnevate tagajärgede hilisem kõrvaldamine oleks keeruline ja ilmselt ka ebamõistlik ning välistatud poleks ka keskkonna pöördumatu kahjustamine.

Arvestades, et halduskohus on pidanud võimalikuks lahendada vaidlus käesoleva aasta sügiseks, ei riiva esialgne õiguskaitse ringkonnakohtu arvates olulisel määral Tallinna linna õigusi ega avalikku huvi tee valmimise vastu.

Tänane määrus on esialgse õiguskaitse küsimuses lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Janar Filippov
I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juht
52 02 119