Priit Toobal, Lauri Laasi ja MTÜ Eesti Keskerakond jäid süüdi ka ringkonnakohtus

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata Harju Maakohtu 17. oktoobri 2014 süüdimõistva otsuse, Priit Toobali, Lauri Laasi ja Eesti Keskerakonna suhtes.
 
Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse resolutsiooniga, kuid lisas otsuse põhiosasse oma põhjendused.
 
Toobal ja Laasi kallutasid 2011. aasta kevadel ja suvel mitme kuu jooksul SDE Tallinna linnavolikogu fraktsiooni nõunik Ivor Onksioni koguma salaja andmeid SDE ja selle liikmete kohta. Seejuures kihutasid nad Onksioni sisenema varjatult Hannes Rummi elektronpostkasti ja edastama neile postkastis olevate Rummile saadetud sõnumite sisu.
 
Priit Toobal ja Lauri Laasi tunnistati süüdi eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises. Toobal tunnistati süüdi ka dokumendi võltsimises.
 
Eesti Keskerakond tunnistati süüdi selles, et Toobal erakonna peasekretäri ning seega juhtivtöötaja ja pädeva isikuna võltsis erakonna kassa sissetuleku ordereid, võimaldamaks seadusevastaselt erakonna majandustegevusse kaasata teadmata päritoluga sularaha.
 
Maakohus mõistis Laasile karistuseks üheksa kuud vangistust, mis jäeti kolmeaastase tähtajaga tingimisi täitmisele pööramata. Toobalile määrati liitkaristuseks üks aasta vangistust, mis jäeti täitmisele pööramata tingimusel, et Toobal ei pane kolme aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Keskerakonnale mõisteti karistuseks rahaline karistus kümme tuhat eurot.
 
Samas kriminaalasjas tunnistati süüdi veel ka Onksion, kuid selles osas maakohtu otsuse peale apellatsiooni ei esitatud.
 
Apellatsioonis esitati ka taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks ning jätta kohaldamata karistusseadustiku §137 osas, milles see ei sätesta, millised jälitustoimingud on karistusnormi sisustamisel asjassepuutuvad ning KarS §156 osas, milles on määratlemata teokirjeldus ja teoobjekt.
 
Kohus ei nõustunud apellantidega ja leidis, et nimetatud sätted ei ole põhiseadusega vastuolus.
 
Otsuse võib vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731