Politseiametniku peale valekaebuse esitanud mees mõisteti süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

7. november 2017
                                                                                                                                                 
Pärnu Maakohus mõistis täna 71- aastase Nikolai süüdi teadvalt vale kaebuse esitamise eest kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt ning määras karistuseks rahalise karistuse summas 350 eurot.

Kohus määras, et rahaline karistus tuleb tasuda 10 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Nikolaid süüdistati selles et tema esitas 06.10.2016 Lääne Ringkonnaprokuratuurile teadvalt vale kaebuse kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt. Mees väitis esitatud kuriteoteates, et naispolitseinik on 27.09.2016 Pärnu maakonnas Sindi linnas läbiviidud menetlustoimingu käigus tekitanud temale füüsilist valu, tõugates teda mitu korda. Kaebuse esitaja soovis politseiniku karistamist KarS § 121 lg 1 järgi, kuna viimane ei käitunud politseiametnikuna lugupidavalt vanema inimese suhtes. Süüdistuse järgi tegelikult ei tõuganud Sindi linnas kinnistu läbiotsimise käigus naispolitseinik Nikolaid.

Mehelt mõisteti välja sundraha ja kaitsja tasu kogusummas 1305,79 eurot.

Kohtuotsus jõustunud ei ole. Süüdistatav koos kaitsjaga kasutasid oma edasikaebeõigust ja esitasid peale lahendi kuulutamist kohtule apellatsiooniteate. 
Kohus lahendas kriminaalasja üldmenetluse korras.
 

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
5348 8890