Pärnu Maakohus langetas otsuse kaks naist mõrvanud Andres Võsu kriminaalasjas

Jaga
PrintPDF Jaga

Süüdistuse kohaselt kägistas Võsu (s. 1977) 2011. aasta novembris oma elukohas Audrus 55-aastase Karini, tükeldas tema surnukeha ja uputas kehaosad kodu lähedal asuvatesse veekogudesse. Möödunud aasta 6. aprillil järgnes ta Audru kalmistu lähedal 21-aastasele Erikale, kägistas ta ning mattis surnukeha lehtede ja prahi alla. Sündmuskohalt lahkudes võttis ta kaasa naise sülearvuti ning telefoni. Samal õhtul naasis ta sündmuskohale ning eemaldas surnukehalt pea ja käe ning mattis need ja surnukeha eraldi, naise riided ja käekoti viskas lähedalasuvasse ojja.

Kohtuistung oli kinnine kõlbluse ja eelkõige tapetute lähedaste eraelu kaitseks. „Süüdistuses kirjeldatud detailid tapmistele järgnenud asjaolude kohta on avalikuks aruteluks liiga õõvastavad,“ selgitas asja arutanud kohtunik Rubo Kikerpill.

Võsu tunnistas talle süüks pandud tegusid. Prokurör palus kohtul Andres Võsu süüdi tunnistada karistusseadustiku § 114 punktide 1, 4 ja 5 järgi, s.o mitme isiku julmal viisil tapmise eest röövimise motiivil ja mõista karistuseks eluaegne vangistus. Kaitsja palus kokkuvõttes Võsule õiglast karistust.

Kohus mõistis Andres Võsu süüdi eeltoodud paragrahvi alusel ning karistas teda eluaegse vangistusega. „Leidis tuvastamist, et süüdimõistetul esineb seksuaalsuunitluse häire, mis ei takista tal kohtu ette astumast ega karistust kandmast. Samas ei saa välistada võimalust, et vangistuse ärakandmisel asub isik uuesti sarnaseid tegusid toime panema“, nentis kohtunik otsuse resolutiivosa kuulutamisel, selgitades maksimaalse karistusmäära rakendamist. „Andres Võsu õigusnorme eirav käitumine on muutunud tavapäraseks. Teda on varem kriminaalkorras karistatud kuuel korral, juba see fakt iseenesest iseloomustab tema ühiskonnavastast käitumist. Viimase karistuse – viis aastat vangistust – kandis ta lõpuni ja vabanes aprillis 2011. Arvestades tema vanust ja väljakujunenud väärtushinnanguid, samuti suhtumist oma teosse, puudub kohtu hinnangul tema puhul perspektiiv tähtajalise vangistusega õiguskuuleka käitumise väljakujundamiseks.“

Kohus mõistis Võsult välja kannatanute tsiviilhagide katteks 2457 eurot ning sundraha, ekspertiisitasusid ja muid kohtukulusid kokku 27526 eurot. Tänasest seitsme päeva jooksul on menetlusosalistel aega teatada kohtule apellatsioonõiguse kasutamise soovist. Kui selline teade tuleb, teeb kohus motiveeritud otsuse 28. märtsiks.
 

Elo Kirsipuu
Pärnu Maakohus
447 9507
53 488 89
elo.kirsipuu@kohus.ee