Pärnu Maakohus karistas meest, kes kasutas töökohale kandideerimiseks võltsitud ülikoolidiplomit

Jaga
PrintPDF Jaga

Pärnu Maakohus karistas täna Heinar Ipsbergi (47) dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise eest.

Ipsberg kandideeris eelmise aasta novembris Pärnu linnale kuuluva Tammiste Hooldekodu direktori ametikohale ning esitas kandideerimise käigus Pärnu Linnavalitsuse personalinõunikule enda kõrgharidust tõestava dokumendina koopia Tartu Riikliku Ülikooli diplomist, mida talle aga kunagi väljastatud ei ole.

Kohus karistas meest karistusseadustiku sätete alusel, mis näevad ette karistamist sellise dokumendi võltsimise eest, millega on võimalik omandada õigusi (§ 344 lg 1) ning selle dokumendi kasutamise eest õiguste omandamise eesmärgil (§ 345 lg 1).

Kohus mõistis mehele liitkaristuseks kaks kuud vangistust, mis jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane kolme aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Lisaks mõisteti temalt kohtuotsusega välja menetluskulud, kokku 529,38 eurot.

 

Elo Kirsipuu
Pärnu Maakohus
Esimehe abi - pressiesindaja
447 9507
5348 8890