Narvas kuulutati kohtuotsus kuritegeliku ühenduse liikmetele

Jaga
PrintPDF Jaga

8. juuni 2017

Viru Maakohtu Narva kohtumajas kuulutati täna kohtuotsus kriminaalasjas, kus üheksat meest süüdistati kuritegelikku ühendusse kuulumises, inimkaubanduses ning maksumärkideta sigarettide ja piirituse ebaseaduslikus veos Eestisse.

Süüdistatavad, nende kaitsjad ja Viru ringkonnaprokurör Olga Dorogan sõlmisid kriminaalasjas kokkulepped ning kohus, olles veendunud süüdistuste tõendatuses ja kokku lepitud karistuste ning muude meetmete seaduslikkuses, kinnitas kokkulepped.

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatud Igor Aleynikovile (45) mõistis kohus liitkaristuseks viis aastat vangistust, millest osa kuulub ärakandmisele reaalselt, osa aga tingimisi. Tingimisi mõistetud karistuse eelduseks on viie aasta pikkuse katseaja edukas läbimine. Kohtuotsuse kohaselt konfiskeeritakse Aleynikovilt temalt juba arestitud ligi 25 000 eurot ja veel 35 000 eurot, mis tuleb hüvitada perioodiliste maksetena.

Konstantin Šestakovi (44) karistuseks on neli aastat ja neli kuud vangistust, millest osa tuleb kanda reaalse vangistusega, osa aga jäetakse tingimisi kolme-aastase katseajaga täitmisele pööramata. Siingi on tingimisi mõistetud karistuse eelduseks katseaja edukas läbimine. Samuti on üheks vabadusse jäämise tingimuseks temalt konfiskeerimisele kuuluva 5000 euro hüvitamine.

Andrey Stepanenko (53) mõistis kohus kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuses prokuröri poolt süüdistuses loobumise tõttu õigeks. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumise eest karistati teda viie kuu ja 27 päeva pikkuse tingimisi vangistusega ning täiendavalt konfiskeeriti temalt 1300 eurot ja sõiduauto BMW.

Ka Igor Tsõganovile (33), Oleg Klishinile (38), Vladimir Slavetskiy’le (49), Einar Tublile (53), Aleksei Smekalovile (48) ja Vladimir Solomonovile (53) mõistis kohus karistuseks vangistused vahemikus kolm kuni neli aastat, millest osa tuleb kanda reaalselt, osa aga jäetakse tingimisi kohaldamata. Slavetskiy’lt konfiskeeris kohus sõiduauto BMW.

Kohus määras hävitamisele muuhulgas kuritegude toimepanemisel kasutatud ja kahtlustatavate kinnipidamisel neilt ära võetud üle 40 mobiiltelefoni, raadiosaatjad ja navigatsiooniseadmed ning mõistis välja menetluskulud.


Janar Filippov
I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juht
520 2119