Narkokuritegude talituse endine juht tunnistati süüdi mitmes kuriteos

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse endise juhi Jarek Pavlihhini (35) täna süüdi ametiisiku poolt omastamises, riigisaladuse avalikustamises ning dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Kohus mõistis talle kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mille hulka arvestatakse eelmisel aastal eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, üheksa kuud ja 19 päeva vangistust, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Menetluskulude katteks peab Pavlihhin tasuma kokku 1342 eurot.

Samuti mõistis kohus Pavlihhinilt kannatanu Eesti vabariigi kasuks välja 15 316,31 eurot.

Pavlihhinile esitatud omastamissüüdistusest jäi kohtus tõendamata selle toimepanemine suures ulatuses, kuna kuriteona omastatud summa kokku 15 316,31 eurot ei ületa jätkuva kuriteo viimase teo ajal, 2012. aastal kehtinud töötasu alammäära 290 eurot sajakordselt. Kuna omastatud summa jääb alla 29 000 euro, jääb see alla karistusseadustiku rakendamise seaduses märgitud suure ulatuse määra.

Koos kohtuotsusega tegi kohus täna teatavaks ka kohtumääruse, millega kõrvaldati Pavlihhin ametist politsei- ja piirivalveametist, kuna ta võib seal edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid ja see võib kahjustada ametis läbi viidavaid kriminaalmenetlusi. Nimetatud määrus on vaidlustatav 10 päeva jooksul.

Süüdistuse kohaselt vormistas Pavlihhin aastatel 2006–2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks, kuid uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud isikuni. Täpsem süüdistuses olev informatsioon on kaitstud riigisaladusega.

Pavlihhin viibis eelvangistuses 11. aprillist 21. detsembrini 2012.

Kohtuasja arutati riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Kohtumenetluse pooled saavad otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.
 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 34
krista.tamm@kohus.ee