MTÜ-le Jalgpalliklubi Sillamäe kuulutati välja pankrot

Jaga
PrintPDF Jaga

16. märts 2018

Viru Maakohtu 16.03.2018 määrusega kuulutati välja MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe pankrot.

Veebruaris 2018 laekus kohtusse MTÜ Jalgpalliklubi Sillamäe avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Avaldusest nähtub, et võlgnikul on kohustusi võlausaldajate ees kokku summas 251 253 eurot, millest 99 641 eurot on võlgnevus töötajate ees.

Ajutise pankrotihalduri aruandest ilmnes, et võlgnikul on põhivara maksimaalselt summas 6 758,24 eurot ja rahalised vahendid summas 144,41 eurot. Samas märkis ajutine pankrotihaldur, et tuginedes majandusaasta aruannetele on faktiliselt võlgnik pankrotis juba alates 2014.a. Käesolevaks ajaks on võlgniku tegevus lõppenud ning puuduvad võimalused võlgniku saneerimiseks ja/või tegevuse taastamiseks selliselt, et selle tegevuse tulemusena saaksid rahuldatud võlausaldaja nõuded. 

Kohus, tutvunud pankrotiavalduse ja tsiviilasja materjalidega, kuulanud ära menetlusosalised, leidis, et tuleb kuulutada välja pankrot. Kohus nõustus ajutise pankrotihalduri seisukohaga, et võlgnik on maksejõuetu, kuna võlgniku suutmatus võlausaldaja nõudeid rahuldada ei ole ajutise iseloomuga ning võlgniku tegevus on seiskunud ning vara praktiliselt puudub.

Kohtumäärus ei ole jõustunud ja on edasikaevatav 15 päeva jooksul.
 

Jelena Muttonen
pressiesindaja
Viru Maakohus
359 9820