Mees tunnistati seksuaalkuritegudes süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

13. detsember 2017

Viru Maakohus tunnistas täna 56-aastase mehe süüdi erinevates seksuaalse enesemääramise vastastes süütegudes ning mõistis lühimenetluses lõplikult ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 10 aastat vangistust. Süüasja arutati kannatanute säästmiseks lühimenetluses, s.t. kannatanud ei pidanud kohtus enda üleelamistest rääkima.

Karistusaja alguseks loetakse 14.08.2017.

Süüdistus käsitles muuhulgas alaealiste (kes ei olnud oma ea tõttu võimelised toimunust aru saama ja vastupanu osutama) korduvat vägistamist ja muu sugulise iseloomuga teo toimepanemist, korduvat lapsporno valmistamist, hoidmist ja näitamist, lapseealise seksuaalset ahvatlemisest, aga ka tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikku käitlemist. Tulirelva ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine ei olnud seotud teiste kuritegudega. Kuriteod pandi toime Ida-Virumaal. Süüdistatav tunnistas ennast osaliselt süüdi.

Mehelt mõisteti välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas  3 585,76 eurot.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

Mees on varem ühel korral kohtulikult karistatud.


Jelena Muttonen
Pressiesindaja
Viru Maakohus
359 9820