Maakohus mõistis süüdi maksupetturid

Jaga
PrintPDF Jaga

Pärnu Maakohus mõistis täna süüdi maksuametile valeandmeid esitanud firma ja viis füüsilist isikut, kelle tegevuse tulemusena jäi riigile laekumata kokku üle viie miljoni krooni käibemaksu.

OÜ Visorek  (alates 10.03.2010 ärinimega OÜ Atromak) tegevdirektor Arlet Martinson esitas maksuametile tahtlikult valeandmeid firma 2005. aasta aprilli eest kuni 2006. aasta mai eest koostatud käibedeklaratsioonides, kasutades selleks OÜ Äpendorn ja OÜ Fenser Halduse nimelt koostatud reaalseid majandustehinguid mittekajastavaid arveid või arvestades käibemaksu ilma nõuetele vastavate arveteta. Sellise tegevuse tulemusena jättis OÜ Visorek Eesti Vabariigile maksmata käibemaksu summas 2 600 626 krooni.

Samuti aitas Martinson 2005. ja 2006. aastal kaasa OÜ Estera Baltic juhatuse liikme Alar Jaansoni poolt maksuametile valeandmete esitamisele, vahendades selleks OÜ Äpendorn nimelt firma raamatupidamist korraldava Hillar Taltsi poolt koostatud ja juhatuse liikme Raavo Raadiku poolt allkirjastatud fiktiivseid arveid, mille tulemusena jättis OÜ Estera Baltic Eesti Vabariigile maksmata käibemaksu summas 2 030 179,61 krooni. Samuti andis Martinson korraldusi nii Raadikule kui Taltsile OÜ Äpendorn ja OÜ Teboil Baltic kontodele laekunud summade välja võtmiseks ning tema juurde toimetamiseks. Vahendusteenuse eest sai Martinson kriminaaltulu 676 846 krooni ning Raadik 193 385 krooni.

Samas kriminaalasjas olid kohtu all OÜ Visorek pearaamatupidaja Ülle Saar ja OÜ Teboil Baltic juhatuse liige Ülo Tammekänd. Algselt anti kohtu alla veel OÜ Estera Baltic ja selle juhatuse liige Alar Jaanson ning OÜ Fenser Halduse juhatuse liige Egles Selge, kuid nende osas on kriminaalmenetlus lõpetatud juba varem kohtumenetluse kestel kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel.

Kohus tegi kindlaks, et dokumendid ja raamatupidamises kajastatud tehingud ettevõtete vahel OÜ Äpendorn ja OÜ Estera Baltic, OÜ Äpendorn ja OÜ Visorek ning OÜ Fenser Halduse ja OÜ Visorek on sellised, kus müüakse kas olematut kaupa või olematut teenust ja kuigi ostja pool müüjale nagu tasuks, ei ole siiski reaalset majandustehingut aset leidnud. Kuivõrd aga juriidiline isik ei saanud tegutseda ilma füüsiliste isikuteta, siis kohus mõistis süüdi maksukuriteo toimepanemises Arlet Martinsoni kui täideviija ning Ülle Saare, Hillar Taltsi, Raavo Raadiku ja Ülo Tammekännu kaasaaitajatena.

Kohus karistas Arlet Martinsoni ühe aastase vangistusega, millest on eelvangistuses ära kantud 24 päeva, Atromak OÜ-d rahalise karistusega 20 000 € ning Ülle Saart, Hillar Taltsi, Raavo Raadikut ja Ülo Tammekändu ühe aastase vangistusega tingimisi 18 kuulise katseajaga.

Arlet Martinsonilt ja Raavo Raadikult mõisteti välja kriminaaltulu vastavalt 39 812,76 € ja  18 467,78 €. Eesti Vabariigi kasuks mõisteti välja tsiviilhagi Martinsonilt, Taltsilt, Raadikult ja Tammekännult solidaarselt 180 692,10 € ning Martinsonilt, Saarelt, Taltsilt, Raadikult ja Tammekännult solidaarselt 171 573,19 €. Samuti mõisteti süüdimõistetutelt välja sundraha, koopiate tegemise kulu ning tasu riigi õigusabi eest.

Tänase otsuse vaidlustamise soovist tuleb menetlusosalistel kohtule teatada seitsme päeva jooksul. Kui selline teade tuleb, on põhistatud otsus kättesaadav 30. novembril.

 

Elo Kirsipuu
Pärnu Maakohus
Esimehe abi - pressiesindaja
447 9507
5348 8890
elo.kirsipuu@kohus.ee