A.-M. Galojani kriminaalasja istungid toimuvad plaanipäraselt

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus selgitab, et meedias levinud teave A.-M. Galojani protsessi takerdumise kohta on ekslik. Galojani istungid on kindlaks määratud juba eelistungil 19. jaanuaril 2011 ja kriminaalasja menetlus jätkub plaanipäraselt.

Ka ei vasta tõele A.-M. Galojani „Elu24“ tsiteeritud väited, et kriminaalasja menetlev kohtunik on puhkusel ja istungid venivad. Kohtunik ei ole selle kriminaalasja menetluse ajal olnud puhkusel ning istungid toimuvad neile algselt plaanitud aja piires.

Käesolevas kriminaalasjas alustas Põhja Ringkonnaprokuratuur menetlust 26.oktoobril 2007 MTÜ Eesti Euroopa Liikumine kuriteokaebuse alusel selles, et mittetulundusühingu juhatuse liige Anna-Maria Galojan on teinud ajavahemikul 18.06.-27.09.2007 mittetulundusühingu põhikirja eesmärkide ning mittetulundusühingu poolt läbiviidavate projektidega mitteseotud ning mittesihtotstarbelisi kulutusi mittetulundusühingu rahaliste vahendite arvelt, ilma et mittetulundusühing oleks neist kasu saanud ning teinud põhjendamatuid väljamakseid, millega pööras temale usaldatud võõra vara suures ulatuses enda ja kolmanda isiku kasuks kokku summas 930 743,05 krooni.

Lisaks sellele süüdistatakse Galojani võltsitud dokumentide kasutamises

Süüdistatav Galojan ei ole end süüdistuses sisalduvates kuriteoepisoodides süüdi tunnistanud.

Menetlus jätkub tunnistajate kuulamisega täna 28. märtsil.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee