Kuus meest tunnistati süüdi üle 200 000 salasigareti veos Venemaalt Eestisse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas eilse otsusega kuus meest kokkuleppemenetluses süüdi salakaubaveos ja tubakatoodete käitlemise korra rikkumises ning kolm neist lisaks samadele kuritegudele ka riigipiiri ebaseaduslikus ületamises.

Juri Leškin (20), Juri Dumbrovski (23) ja German Veselov (20) tunnistati süüdi kahes eelnimetatud kuriteos ning Aleksei Ilinov (24), Ruslan Garagulja (28) ja Paavel Liit (22) kolmes kuriteos. 

Kohus mõistis neile kahe aasta ja kahe kuu kuni kahe aasta ja kaheksa kuu pikkused tingimisi vangistused kahe ja poole- kuni kolmeaastase katseajaga. Kõik süüdistatavad viibisid aga selle aasta jaanuari lõpust eilseni vahi all, mistõttu on neil mõistetud karistusest reaalselt ära kantud ligi neli kuud. 

Menetluskuludena tuleb süüdistatavatel tasuda 1510 kuni 1740 eurot. 

Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul. Manuses on lisatud kriminaalasja fotod. 

Süüdistus
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mille raames viis esmased menetlustoimingud läbi Lõuna prefektuur ning edasi uuris asja maksu- ja tolliamet.
Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Margus Lellep ütles, et kokku leiti 21 kasti, kus oli 210 000  Eesti vabariigi maksumärkideta sigaretti. Lisaks sellele selgitasid uurijad välja, et kolm meest on seotud ka riigipiiri ebaseadusliku ületamisega, mis leidis aset ööl vastu 24. jaanuari Võrumaal Meremäe vallas Kiislova külas, kui mehed ületasid ebaseaduslikult Eesti vabariigi ja Venemaa föderatsiooni vahelise ajutise kontrolljoone suunaga Eesti vabariigist Venemaa föderatsiooni ja tagasi. 

Süüdistuse järgi võtsid mehed Eesti-Vene piiril tuvastamata isikutelt vastu käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid ning toimetasid edasi Määsovitsa külla. „Ilmselgelt olid need tubakatooted mõeldud müügiks, kuid riik andis selge signaali, et Eesti vabariigi piiri ebaseaduslik ületamine salakaubaga ei jää märkamatuks ja sellisele teole järgneb karistus,“ kommenteeris ringkonnaprokurör Margus Lellep.
Viis süüdistatavat on Pihkva oblasti elanikud. Eestiga seob neid üksnes asjaolu, et neil on topeltkodakondsus, Eesti vabariigi ja Vene föderatsiooni oma. Üks süüdistatav on Eesti kodanik, kuid ka tema elas viimased kuud enne kinnipidamist Pihkva oblastis. Ringkonnaprokurör Margus Lellepi sõnul saavad inimesed topeltkodakondust ära kasutades viisavabalt ületada Eesti-Vene ajutist kontrolljoont ja see oli ka selles kriminaalasjas kajastatud kuritegude puhul oluline nüanss. „Nimelt sisenesid mehed täiesti legaalselt Koidula piiripunkti kaudu Eesti vabariiki, seejärel aitasid üle nn rohelise piiri salakaupa toimetada ning oleks pärast Eestist seaduslikult lahkunud,“ seletas prokurör. 

Politsei kommentaar
Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm ütles, et viimaste aastate lõikes on salakaubaveo juhtumid ning avastatud salasigarettide kogused vähenenud. „Ühelt poolt põhjusel, et kogu salasigaretiäri on muutunud komplitseeritumaks ja inimesed ei näe ebaseadusliku tegevusega kaasnevas riskis neile langevat kasu. Nimelt on Lõuna prefektuur läbi aastate kasutanud kõiki seadusest tulenevaid võimalusi salakaubandusega tegelevate inimeste välja selgitamiseks ja nende vastutusele võtmiseks,“ selgitas Tamm. Ta lisas, et seda kuritegevusliiki on edukalt pärssinud aina karmim kohtupraktika, väga hea koostöö maksu- ja tolliametiga ning loomulikult kohalikud elanikud, kes teatavad piirivalvuritele oma kodukandis märgatud kahtlastest vahejuhtumitest.
„Kuigi salakaubajuhtumid on täna langustrendis, ollakse pidevalt valmis uute juhtumite lahendamiseks. Seda enam, et taoline ülepiirikuritegevus on mõjutatud sisemaa maksupoliitikast ning tunnetatav hinnavahe näiteks Eestis ja Venemaal võib kahjuks nii mõnegi meelitada ebaseaduslikku lisateenistust otsima,“ rääkis piirivalvebüroo juht.

Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas:
2015 (4 kuud): avastatud 6 salasigarettidega seotud juhtumit, 210 200 salasigaretti;
2014 (4 kuud): avastatud 8 salasigarettidega seotud juhtumit, 160 660 salasigaretti;
2013 (4 kuud): avastatud 27 salasigarettidega seotud juhtumit, 310 000 salasigaretti.

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656 / 5343 3341
krista.tamm@kohus.ee

Kristina Kostina
pressinõunik
Lõuna ringkonnaprokuratuur
750 0776 / 518 7911
kristina.kostina@prokuratuur.ee

Kerly Peitel
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
7308852 / 5203403
kerly.peitel@politsei.ee