Kohus tunnistas Viktor Kaasiku ja Toomas Õispuu kuriteos süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Viktor Kaasiku (56) süüdi pistise andmises ja Toomas Õispuu (51) pistise võtmises ning mõistis Kaasikule rahalise karistuse 27 106,53 eurot (tasumisega kahes võrdses osas) ja Õispuule 1aastase tingimisi vangistuse 3aastase katseajaga.
 

Lisakaristusena mõisteti Kaasikule kolmeks aastaks töötamise keeld eraõiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus talle on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. Õispuule mõisteti lisakaristusena sama pikaks ajaks töötamise keeld riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuses või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus talle on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. 

Õispuu karistuse katseaeg hakkab kulgema alates kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o tänasest.

Pistisena saadud raha maksis Õispuu Kaasikule tagasi.

Süüdimõistetud peavad tasuma riigituludesse sundraha ja menetluskulud.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt lubas Viktor Kaasik 31. jaanuaril 2011 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ruumides ametliku vastuvõtu ajal ja andis 3. veebruaril 2011 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Toomas Õispuule pistisena soodustingimustega laenu summas 10 000 eurot vastutasuna selle eest, et Õispuu oma ametikohast tulenevatest tööülesannetest korraldaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametis OÜ-le Alfa Property kuuluva Tallinnas Paldiski mnt 50 asuva kinnistu detailplaneeringu menetlust.

Pistisena käsitletav laen vormistati Õispuu ja Kaasiku vahel laenulepinguna, mille tingimused olid oluliselt soodsamad võrrelduna Eesti Vabariigis keskmiselt antavate lühiajaliste laenude tingimustega.

Kohtuasi lahendati kokkuleppemenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus kohtus tutvuda kohtuotsusega.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee