Kohus tunnistas viis leedulast süüdi organiseeritud autovarguste toimepanemises Eestis

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas viis Leedu vabariigi kodanikku kokkuleppemenetluses süüdi Eestis toimepandud autovargustes ja kuulumises kuritegelikku ühendusse ning mõistis neile osaliselt reaalsed vangistused.
 

Jonas  Povilavičiusele (29),  Adomas Čepaitisele (28) ja Ričardas Kiškauskasele (39) mõistis kohus nelja-aastase vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub kaks aastat. Ülejäänud vangistus mõisteti Povilavičiusele tingimisi viieaastase katseajaga ning Čepaitisele ja Kiškauskasele nelja-aastase katseajaga. Čepaitis tunnistati süüdi ka kehalises väärkohtlemises.

Gražvydas Petraševičiusele (25) mõistis kohus kolmeaastase vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulub üks aasta ja kuus kuud. Ülejäänud vangistus mõisteti talle kolmeaastase katseajaga.

Gediminas Gecevičiusele (30) mõistis kohus kolme aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse nelja-aastase katseajaga. Eelvangistuses viibides on  Gecevičius ära kandnud juba 10 kuu ja 24 päeva pikkuse vangistuse.

Lisakaristusena mõisteti  kõigile süüdistatavatele peale Gecevičiuse väljasaatmine Eesti Vabariigist koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.

Kokku peavad erinevad süüdistatavad kannatanute kasuks solidaarselt hüvitama tekitatud kahju üle 3700 euro. Menetluskulude katteks tuleb süüdistatavatel tasuda üle 1600 kuni üle 3100 euro.

Neli süüdistatavat peale Petraševičiuse kuulusid vähemalt 2009. aasta septembrist Leedus, Lätis ja Eestis tegutsevasse kuritegelikku ühendusse, mille üheks eesmärgiks oli varastada kalleid Honda sõidukeid Eestis ja toimetada need turustamiseks Leetu.

2009. aasta septembris varastati kaks autot Tartus ja Viljandis ning lisaks püüti varastada veel ühte autot Viljandis. Gecevičius aga tegi ühe varastatud sõiduki transportimisel Leetu Lätis liiklusavarii ning ta peeti kinni 11. septembril 2009.

Pärast Gecevičiuse tabamist asus samu ülesandeid täitma Petraševičius, kes liitus kuritegeliku grupiga 2009. aasta novembris. Siis varastati veel kaks autot Tallinnas, kuid kõik neli grupeeringu liiget võttis politsei kinni autode transportimisel Leetu juba Eestis 5. novembril 2009.

Ühenduse liikmetel olid tegude toimepanemiseks omavahel ülesanded jaotatud. Povilavičiuse ülesanne oli varguste toimepanijate toimetamine Eestisse, nende instrueerimine ja tegevuse kontrollimine, sõidukite hõivamise ja ärasõidu julgestamine ning vajadusel varastatud sõidukite tankimine kütusega. Čepaitise ülesanne oli varastatavate sõidukite lukustuse ja turvaseadmete kõrvaldamine ning sõidukite käivitamine, varastatud sõidukite sündmuskohalt eemale toimetamine ja ärasõidu julgestamine. Gecevičiuse, Kiškauskase ja Petraševičiuse ülesanne oli varastatud sõidukite toimetamine Leetu.

Povilavičius on varem Leedus kriminaalkorras karistatud neljal korral ning Kiškauskas ja Gecevičius kahel korral.  Čepaitis ja Petraševičius on varem kriminaalkorras karistamata.

Tänane otsus on vaidlustatav vaid kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Kohtumenetluse pooled saavad vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee