Kohus tunnistas viis isikut süüdi konkurentsialastes ja aususe kohustuse rikkumist puudutavates kuritegudes

Jaga
PrintPDF Jaga
Viru Maakohus tunnistas tänase otsusega Andrei Filippovi (55) süüdi altkäemaksu võtmises ametiisikuna ja konkurentsikuriteole kaasaitamises ning mõistis talle ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse.
 
Sama otsusega tunnistas kohus Fjodor Ovsjannikovi (54) süüdi mõjuvõimuga kauplemises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning mõistis talle kaheaastase vangistuse. Ovsjannikov mõisteti aga õigeks pistise võtmises, kuna prokurör loobus sellest süüdistusest. 
 
Sergei Hamitski (54) tunnistati süüdi altkäemaksu andmises ja konkurentsikuriteo toimepanemises ning talle mõisteti ühe aasta ja kaheksa kuu pikkune vangistus. 
 
Kuna nimetatud kolme süüdistatava karistusaja hulka arvati nende eelvangistuses viibitud aeg, jääb Filippovil kanda veel üks aasta, seitse kuud ja 19 päeva vangistust, Ovsjannikovil üks aasta ja kuus kuud vangistust ning Hamitskil üks aasta ja seitse kuud vangistust. 
 
Aleksandr Arsentjev (55) tunnistati süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ning teda karistati ühe aasta ja kahe kuu pikkuse vangistusega, millest kohe kandmisele kuulub kaks kuud. Ülejäänud karistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. 
 
Vangistuse saanud süüdistatavate puhul loetakse karistuse kandmise algust nende vanglasse saabumise ajast. 
 
Viktor Belsner (61) tunnistati süüdi konkurentsikuriteo toimepanemises ja teda karistati 4991-eurose rahalise karistusega. Kuna karistuse hulka arvati eelvangistuses viibitud aeg, tuleb tal kanda 4860,80-eurone rahaline karistus. 
 
Filippovilt mõisteti konfiskeerimise asendamiseks välja 459,44 eurot. 
 
Menetluskulude katteks peab Filippov tasuma 28 000 eurot, Ovsjannikov 554,75 eurot, Hamitskilt 554,75 eurot, Belsner 669,81 eurot ja Arsentjev 30 045,52 eurot.
 
Süüdistuse järgi lõi Fjodor Ovsjannikov Narva Linnavolikogu ja linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni liikmena aastatel 2008–2011 Narvas olukorra, kus ehitusettevõtetel oli võimalik linnavalitsuse rahastatavaid ehitus- või remonttöid teostada vaid tingimusel, et ettevõtjad tasusid Ovsjannikovile või temaga ühiselt tegutsenud ettevõtjale Gennadile erinevatel varjatud viisidel 10% linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest. Raha maksmisega nõustunud ettevõtted lülitati hankekutsete saajate nimekirja. Seejärel tagati konkurentsi kahjustavate kokkulepete või hanketingimustega manipuleerimise abil pakkujatele hankevõit. 
 
Süüdistus on esitatud ka endisele Narva abilinnapea Andrei Filippovile selles, et vastutasuks lähedase korteris teostatavate remonttööde allahindlusele lubas ta ettevõtjale, et tema nimetatud ettevõtted saavad edaspidi Narva linna hankemenetluste raames tellitavad avariitööd ilma sisulise konkursita.  Samuti lepiti kokku, et Filippov  saab vajaduse korral ettevõtja vahendusel muid soodustusi. 
 
Süüdistatavate toimepandud konkurentsi kahjustava tegevusega tekkis olukord, kus iga kord ehitus- ja remondihangetes osalevate ettevõtete nimekirja eelneva kokkuleppimise ja seejärel Filippovi kaasabil pakkumiskutsete saajate ringi kontrollimise teel tagati, et eelnevalt loetletud hankekonkurssidel ei saaks osaleda kolmandad ettevõtted ning kõik selles valdkonnas tehtavad munitsipaaltellimused jagatakse omavahel. 
 
Lisaks eeltoodule süüdistati Ovsjannikovi pistise nõudmises, kui ta küsis 2010. aastal Narva linnas tegutsevalt osaühingult Euroopa sotsiaalfondi projektile linnapoolse finantseeringu eest raha. Osaühingu liikmed keeldusid sellisest pakkumisest.  Kohtuvaidlustes loobus prokurör selles osas süüdistusest.
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. 
 
Jelena Muttonen
Viru Maakohtu pressiesindaja
tel 359 9820
mob  5332 0894