Kohus tunnistas Peeter Waaksi süüdi erinevates tulirelvadega seotud kuritegudes

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Peeter Waaksi (34) süüdi tulirelva lohakas hoidmises ning tulirelva, selle helisummuti ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Kohus mõistis Waaksile nelja-aastase vangistuse. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendati kriminaalmenetluse seadustiku alusel karistust ühe kolmandiku võrra ning lõplikuks karistuseks jääb kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust.

Karistuse kandmise aja algust loetakse 4. maist 2011, mil Waaks kinni peeti.

Menetluskulude katteks peab Waaks tasuma 1000 eurot.

Peeter Waaksi süüdistatakse tulirelva lohakas hoidmises, mille tagajärjel pani tema isa süüteo varjamise eesmärgil toime tapmiskatse vähemalt kahe inimese suhtes. Samuti süüdistatakse Waaksi suures koguses tulirelva laskemoona ja helisummuti ebaseaduslikus käitlemises ning vähemalt teist korda tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse kohaselt hoidis Peeter Waaks talle väljastatud relvaloal märgitud tulirelva OP-SKS lohakalt Põlvamaal Orava vallas Piusa küla Waaksi talus. Sellega võimaldas Peeter Waaks oma isa Ago Ursel Waaksile ligipääsu nimetatud tulirelvale, mistõttu õnnestus Ago Ursel Waaksil 4. mail 2011 Waaksi talus eelnimetatud vintraudne püss enda valdusse saada ning kella 13.00 paiku tulistas Ago Ursel Waaks sellest tulirelvast kriminaalasja eeluurimise raames läbiotsimist teostanud politseiametnikke ning kaitsepolitseiametnikke. Tulistamise tagajärjel hukkus kaitsepolitseiametnik Tarmo Laul. Samuti tekitas Ago Ursel Waaks tervisekahjustusi veel ühele kaitsepolitseiametnikule ja ühele politseiametnikule.

Peeter Waaksile on esitatud süüdistus ka selles, et ta omandas aastatel 1999–2000 ebaseaduslikult jahipüssi ZK, millest ta lasi valmistada vintraudse tulirelva oma tuttaval, kellel puudus relva parandamise või ümbertegemise luba. Lisaks sellele lasi ta valmistada relvale helisummuti ja optilise sihiku. Samuti süüdistatakse Waaksi selles, et ta soetas 2005. aastal sileraudsest jahipüssist IžK valmistatud vintraudse tulirelva Special koos helisummuti ja padrunitega ning 2010. aastal püstoli Margo koos helisummuti ja padrunitega. Kindlakstegemata ajal soetas Waaks ka püstoli TT koos kolme padrunisalvega ja suures koguses erinevat laskemoona.

Relvad koos helisummutite ja laskemoonaga leiti ja võeti ära kaitsepolitseiametnike poolt erinevate läbiotsimiste käigus.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsustamise vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 7. juunil.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee