Kohus tunnistas mehed süüdi Eestis ja Lätis aset leidnud tapmiste toimepanemises

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Sergei Stepanovi (26) ja Nikolai Lebedevi (44) süüdi kahes tapmises, millest esimene pandi toime Valgas ja teine Valkas. Janis Roose (33) tunnistati süüdi Valkas toimepandud samas tapmises ning Lebedev lisaks ka kehalises väärkohtlemises.

Roose mõisteti õigeks talle esialgu esitatud süüdistustes Valgas toimepandud tapmises ning röövimises, kuna prokurör loobus tema osas antud süüdistustest.

Lebedevile mõisteti 16-aastane, Stepanovile 15-aastane ja Roosele 9-aastane vangistus, mille algust loetakse kõigi puhul nende kinnipidamisest 8. juunil 2010.

Menetluskulude katteks peavad kõik süüdistatavad solidaarselt tasuma kokku üle 10 500 euro ning Lebedev ja Stapanov veel lisaks üle 10 euro. Sellele lisaks peab Lebedev tasuma veel üle 4200 euro, Stepanov üle 4300 euro ja Roose üle 3800 euro.

Süüdistuse järgi tapsid Stepanov ja Lebedev ööl vastu eelmise aasta 8. juunit Valgas Kesk tänavas asuvas korteris ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud tüli ajendil peksmisega ja Lebedevi-poolse kägistamisega korteriomaniku (55). Lebedevi süüdistatakse samal ööl lisaks ka teise korteris viibinud kannatanu löömises ja tema tervise kahjustamises.

8. juunil ajavahemikul 9.30st kuni 13.15ni tapsid Stepanov, Roose ja Lebedev alkoholijoobes olles Valka linnas Gaujase tänava raudteepervel Valgas toimepandud tapmise varjamise eesmärgil kuriteo tunnistaja (39). Süüdistuse järgi kägistas Lebedev kannatanut ning Stepanov ja Roose lõid kannatanut telliskividega pähe.

Stepanovit on eelnevalt kriminaalkorras karistatud 10 korral, Lebedevi neljal korral ja Rooset ühel korral.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 30. maiks.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee