Kohus tunnistas inimuuringute eetikakomitee endise esimehe süüdi dokumendi võltsimises

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas inimuuringute eetikakomitee endise esimehe Lembit Allikmetsa (75) süüdi dokumendi võltsimises ja mõistis talle rahalise karistuse 1524 eurot.

Menetluskulude katteks peab Allikmets tasuma 480,78 eurot.

Süüdistuse järgi võltsis Allikmets ajavahemikul 2008. aasta 3. novembrist kuni 4. detsembrini Andres Selli kihutamisel ravimi kliinilise uuringu jaoks Tartu ülikooli inimuuringute eetika komitee loa. Allikmets koostas ja allkirjastas süüdistuse järgi tagantjärgi 24. märtsi 2003 kuupäeva kandva loa, et viia 2006. aastal ebaseaduslikult läbiviidud ravimi 2-kloroprokaiin kliiniline uuring vastavusse esitatavate nõuetega ja näiliselt seadustada ebaseaduslik uuring.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 29. detsembriks.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee