Kohus tunnistas Indrek Pertelsoni ja Margus Dintšenko süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Indrek Pertelsoni (42) ja Margus Dintšenko (33) süüdi raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, aktsionäride üldkoosoleku ettenähtud korras kokku kutsumata jätmises ja pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises ning raamatupidamise korraldamise nõuete teadvas rikkumises, Pertelsoni veel ka seaduses ettenähtud ärikeelu rikkumises, ning mõistis neile karistused.

Indrek Pertelsonile mõistis kohus liitkaristuseks 1-aastase tingimisi vangistuse 3-aastase katseajaga.

Margus Dintšenkole mõistis kohus liitkaristuseks rahalise karistuse 150 päevamäära ehk 5670 eurot, millest Dintšenko peab kohe tasuma 1000 eurot ja ülejäänud 4670 eurot jääb kanda tingimisi 3-aastase katseajaga.

Mõlema süüdimõistetu katseaegu arvestatakse alates tänasest.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates päevast, mil motiveeritud kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kättesaadav s.o alates 28. juunist 2013, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

 

Lugupidamisega
Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee