Kohus tunnistas Alice Järveti süüdi kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Alice Järveti (38) süüdi talle ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist ja eraelu puudutavat teabe avaldamises, st kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ja mõistis talle karistuseks rahalise karistuse 240 päevamäära, so 9398,40 eurot.

Lisakaristusena võttis kohus Alice Järvetilt kolmeks aastaks õiguse töötada politseiametnikuna.

Järvetilt mõisteti riigi tuludesse sundraha 480 eurot ja kaitsja tasu summas 6546 eurot jättis kohus Järveti kanda.

Kohtuasi lahendati prokuratuuri taotlusel eraelu kaitseks kinnises menetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus tutvuda kohtuotsusega.

 

Lugupidamisega
Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee