Kohus tühistas otsuse ümber korraldada Põlva valla koolivõrk

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu halduskohus rahuldas eilse otsusega lapsevanemate kaebuse ja tühistas Põlva vallavolikogu märtsikuise otsuse koolivõrgu ümberkorraldamiseks. 
 
Vaidlustatud otsusega oli kavas ümber korraldada Põlva linna ja valla ühinemisega moodustunud uue omavalitsusüksuse koolivõrk alates 2014/2015. õppeaastast. 
 
Kohus leidis, et koolivõrgu ümberkorraldamise otsus on õigusvastane, kuna on vastu võetud menetlus- ja motiveerimisvigadega ning rikkudes asjassepuutuvate isikute ärakuulamisõigust, puudulikult kaaludes, kiirustades ja vastuolus kehtivate arengukavadega. 
 
Kohtu hinnangul on Põlva valla lastevanemate ärakuulamata jätmine enne otsuse vastuvõtmist  oluline rikkumine. Otsuse eelnõu tehti esmakordselt teatavaks 7. märtsil hoolekogudele ja õpilasesindustele saadetud kirjaga. Teavituskoosolekud lastevanematega toimusid vahetult enne otsuse vastuvõtmist 25. märtsil. Otsuse eelnõu avalikustamisest vastuvõtmiseni kulus 18 päeva, mis on kohtu arvates niivõrd olulise kogukonna elu mõjutava ja haridusliku küsimuse vastuvõtmiseks ilmselgelt vähe ja mida ei saa kuidagi pidada mõistlikuks ajaks.   
 
Koolide ümberkorraldamise kohta otsuse tegemisel peab kohalik omavalitsus arvestama vallaelanike arvamusega ja pakkuma selle väljendamiseks vajalikke kanaleid. Lisaks tuleb läbi viia majanduslik ja hariduse kvaliteedi analüüs, samuti kaaluda ümberkorraldamisega kaasneda võivaid sotsiaalseid ja pedagoogilisi aspekte, selgelt kindlaks määrata kooliteekonnad ning tagada nende häireteta toimimine. Need toimingud on antud juhul vallavolikogu aga tegemata jätnud. Lisaks on vaidlustatud otsus vastuolus Põlva valla arengukavaga aastani 2018 ja Põlva linna arengukavaga aastateks 2012–2017. 
 
Vaidlustatud otsuse faktiline motivatsioon on kohtu hinnangul üldsõnaline ja puudulik. Ainuke analüüsist selguv põhimotiiv on, et koolivõrk korraldatakse ümber vajadusest optimeerida õppehoonete kasutamist ja et koolivõrk toimiks majanduslikult efektiivselt. Samas ei selgu analüüsist, kuidas majanduslik efektiivsus saavutatakse. 
 
Kohtuotsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul. 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341