Kohus tühistas Kohtla-Järve gümnaasiumide ümberkorraldamise otsuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu halduskohus rahuldas eilse otsusega lapsevanema kaebuse ja tühistas Kohtla-Järve (K-Järve) linnavolikogu 30. märtsi 2011 otsuse, millega otsustati korraldada ümber K-Järve kolme gümnaasiumi tegutsemise vorm alates selle aasta 1. septembrist ja lõpetada järk-järgult koolitustegevus gümnaasiumiastmel.

Otsuse järgi pidi K-Järve Kesklinna Gümnaasiumi, K-Järve Ühisgümnaasiumi ja K-Järve Tammiku Gümnaasiumi osades klassides katkema õppetöö juba enne kooli lõplikku ümberkorraldamist ning koolid pidid alates 1. septembrist 2013 oma tegevust jätkama põhikoolidena.

Kaebaja laps õpib K-Järve Ühisgümnaasiumis.

Kohus leidis, et linnavolikogu otsus on jäetud täielikult motiveerimata, mistõttu ei ole kohtul võimalik anda hinnangut selle õiguspärasuse kohta. Seetõttu kohus tühistas vaidlustatud otsuse. Haldusmenetluse seadusest tuleneb nõue, et kirjalik haldusakt peab olema kirjalikult põhjendatud. Otsuses puudus ka vaidlustamisviide, kuigi ka see nõue on haldusmenetluse seaduses sätestatud.

Kaebaja leidis, et tema kui lapsevanema õigusi ja ka teiste lapsevanemate õigusi on rikutud. Kaebaja ei nõustunud K-Järve linnavalitsuse väitega, et õpilaste arv on langenud. Samuti on kaebaja pöördunud haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poole kirjaga, kus palutakse tõsiselt kaaluda, kas on õige sulgeda K-Järve Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiaste. HTMi vastuskirjas on märgitud, et selles regioonis on K-Järve Ühisgümnaasium ainuke kool, kus on olemas vajalik õpetajate kaader. Samuti mõjutab gümnaasiumiosa sulgemine kooli majanduslikku olukorda.

Eilne otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee