Kohus: AS Tere saneerimiskava ekspertide määramine on vaidlustatud

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju maakohtu 12. mai määrus, millega määrati AS Tere saneerimiskava hindamiseks kaks eksperti, on vaidlustatud. Samuti on kohtule 22. juunil esitatud ekspertarvamus puudustega, mistõttu saadab kohus asja 12. mai määruse vaidlustamise osas arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule. Harju maakohus kujundab oma seisukoha saneerimiskava kinnitamise osas peale ringkonnakohtu poolse seisukohta teadasaamist.

AS Tere esitas Harju maakohtule avalduse ettevõtte saneerimise läbiviimiseks ning kohus algatas 18. veebruaril 2016 selle põhjal saneerimismenetluse. AS Tere poolt esitatud saneerimiskava ei saanud aprillis toimunud hääletusel võlausaldajatelt vajalikku toetust ja jäi vastu võtmata. AS Tere kasutas seadusest tulenevat õigust ning esitas võlausaldajate poolt vastu võtmata saneerimiskava kohtule kinnitamiseks. Seetõttu otsustas Harju maakohtu kohtunik Hannes Olev oma 12. mai määrusega määrata saneerimiskava hindamiseks eksperdid Toomas Saarma ja Urmas Võimre ning pidi võtma seisukoha saneerimiskava kinnitamise osas 11. juulil.

Kohtu poolt ekspertide määramine on suurimate võlausaldajate sealhulgas DnB Pank ja Nordea Bank AB Eesti filiaal  poolt vaidlustatud. Harju maakohtu 12. mai määruse peale on võlausaldajate poolt esitatud määruskaebused, milliseid maakohtu kohtunik ei rahuldanud. Samas esineb kohtuniku hinnangul saneerimiskava kohta esitatud ekspertarvamuses puudusi ja ebaselgusi, mille lahendamine võtab aega, kuna tuleks ekspertidelt nõuda puuduste kõrvaldamist ning oma seisukohtade täpsustamist.

Kuna kõnealune määrus on vaidlustatud ning ekspertarvamus puudustega, peab kohus seetõttu otstarbekaks saata seni esitatud määruskaebused Tallinna ringkonnakohtule ning minna ekspertarvamusega edasi peale Tallinna ringkonnakohtu lahendit.