Kohus: Tartu tänava nimetamine Madruseks on õiguspärane

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu halduskohus ei rahuldanud tänase otsusega kohaliku elaniku kaebust Tartu linnavolikogu otsusele, millega nimetati Ülejõe linnaosas Kvissentali tee loodesuunaline teeharu Madruse tänavaks.

Kaebaja vaidlustas selle aasta veebruaris tehtud linna otsuse enne kohtusse pöördumist kohanimenõukogus, kuid viimane vaiet ei rahuldanud. Seetõttu taotles kaebaja kohtus ka aprillikuise kohanimenõukogu otsuse tühistamist.

Kaebaja leidis, et Kvissentali tee loodesuunaline haru kandis sama nime juba varem ja linna otsusega ei ole teelõigule nimi antud esimest korda, vaid tegu on teistsugust menetluskorda nõudva nime muutmisega. Samuti leidis kaebaja, et Madruse tänava nimi ei ole neutraalne, vaid on omandanud halvustava tähenduse.

Kohtus leidis tõendamist, et linna otsusega anti vaidlusalusele teelõigule nimi esimest korda. Tartu linn otsustas 1977. aastal nimetada Kvissentali teeks lõigu, mis ulatus sirgjooneliselt Jõgeva maanteelt otse Emajõeni. Tee loodesuunalist haru tolleaegses otsuses aga märgitud ei ole.

Samuti leidis kohus, et Madruse nimi ei ole vastuolus kohanimeseadusega, kuna sel ei ole labast või halvustavat tähendust. Vaidlusalusele lõigule nime andmisel on linn lähtunud sellest, et ka varem on samas piirkonnas määratud mitmed laevandusega seotud tänavanimed. Kaebaja leidis, et Madruse nimetus on saanud halvustava tähenduse tänavale nime andmise ja selle vaidlustamise protsessis. See aga ei tähenda kohtu hinnangul, et nimel endal oleks halvustav tähendus. Samuti ei välista negatiivseid kommentaare tänavale mõne teise nime andmine. Kohanimenõukogu selgituste järgi on Eestis kolm Madruse-nimelist tänavat, aga puudub teave, et neis linnades oleks tekkinud küsimust nime sobivuse või halvustavat suhtumist tänava elanike suhtes.

Kohus tuvastas, et nii linn kui ka kohanimenõukogu on nime määramist menetlenud õiguspäraselt. Linn teavitas kohalikke elanikke tänavale nime andmise menetlusest ja võimalusest esitada omapoolseid ettepanekuid. Elanikud ettepanekuid ei teinud ja leidsid, et teelõik saab kanda ainult Kvissentali tee nime. Linnavalitsus küsis eelnevalt kohanimenõukogult seisukohta nimede sobivuse osas ja esitas volikogule kaks nimevarianti: Madruse ja Uus-Kvissentali. Õigusaktid ei kohusta tänavanimede määramise menetluses saatma elanikele volikogu otsuse eelnõud. 

Tänane otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul Tartu ringkonnakohtus.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee