Kohus: Tallinna linna korraldus baarides öiste kauplemisaegade piiramiseks on enamike baaride puhul õiguspärane

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Halduskohus otsustas täna, et Valli baari puhul on Tallinna Linnavalitsuse korraldus piirata vanalinna baaride öist lahtioleku aega ja alkoholimüüki õiguspärane. Kohus jättis OÜ Valli kaebuse rahuldamata ja linnavalitsuse korralduse kaebajat puudutavas osas jõusse. Halduskohtu eilse otsuse kohaselt tühistati aga Tallinna Linnavalitsuse korraldus Dublineri ja Bayern Böhmen Kelleri osas (M&A Pubid OÜ).
 
Valli baari osas on tehtud politseile palju väljakutseid, need on puudutanud lärmi ja kaklusi. Valli baari kliendid on tarbinud sageli liigselt alkoholi ja politsei on korduvalt pidanud baari kliente koju või kainestusmajja toimetama. Kuna Valli baaris puudub suitsuruum, lubatakse suitsetajatel baarist alkoholiga maja ette minna, mis häirib majaelanike öörahu.
 
Kohus leidis, et Valli baari vahetuses läheduses toimuvad tegevused kahjustavad erinevaid isikuid ja ka avalikke huve. Vaieldamatult kahjustab Valli baari tegevus majaelanike huve – öörahu ja tervist.
 
M&A Pubid OÜ suhtes oli haldusasjas esitatud tõenditest nähtuvalt esitatud oluliselt vähem pretensioone kui Valli baari suhtes. Ka ei olnud linnavalitsuse korralduses Dublineri ja Bayern Kelleri puhul arvesse võetud nende geograafilist asukohta kesklinna ja vanalinna piiril. Dublineri ja Bayern Kelleri olukord erineb nende ettevõtjate olukorrast, kes tegutsevad Suur-Karja tänava kitsamas, vanalinna poolsemas osas. Kokkuvõtvalt leidis kohus, et linn on M&A Pubid OÜ suhtes jätnud arvestamata kaebajaga konkreetselt seonduvad olulised asjaolud ning õiguspärase kaalumise korral võinuks kaalutlusotsuse tulemus olla teistsugune.
 
M&A Pubid OÜ võib vaidlustada oma otsuse hiljemalt 25. mail 2016 ning OÜ Valli hiljemalt 26. mail 2016.

28. märtsil tegi halduskohus otsuse ka Lab OÜ ja Acacia Trade OÜ kaebuses (Labor baarid), jättes nende kaebuse rahuldamata. Selle otsuse võib vaidlustada hiljemalt 27. aprillil 2016, tänase seisuga ei ole kohtule apellatsiooni laekunud.
 
Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2015 korraldusega kohustati üheksat vanalinna baari lõpetama alkohoolse joogi müük kellaaegadel 00.00 - 05.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kellaaegadel 01.00 - 05.00. Samuti piirama toitlustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumist kellaaegadel 00.00 - 05.00 ja puhkepäevale eelneval ööl kellaaegadel 02.00 - 05.00 eesmärgiga tagada Tallinnas Suur-Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänavate piirkonnas avalik kord.
 
Samal teemal on kohtule esitanud kaebused ka Taco Express OÜ, Shotbar OÜ ning Nimeta Management OÜ, St.Patrick’s OÜ ja Kanteron BVI OÜ (Route 13). Otsused eelnimetatud kaebuste osas tehakse käesoleval nädalal.
 
 
 
Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731
 
Malle Aleksius
juhataja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
620 0104
510 8561