Kohus saatis abikaasa tapnud mehe 13 aastaks vangi

Jaga
PrintPDF Jaga

16. juuni 2017

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kuulutati täna kohtuotsus Aleksandr Poljakovi (31) suhtes, keda süüdistati oma abikaasa tapmises. Kohus otsustas, et Poljakov tappis 21.06.2015.a hommikul oma abikaasa tahtlikult ja mõistis karistuseks 13 aastat vangistust. Kohus pidas vajalikuks valida A.Poljakovi suhtes tõkendiks vahistamine ja võtta ta vahi alla kohtusaalist, et kohtuotsusega mõistetud vangistuse täitmine oleks tagatud. Otsus ei ole jõustunud ja on edasikaevatav 15 päeva jooksul.

Süüdistuse kohaselt tungis mees Kohtla-Järvel asuva korteri esikus ja seejärel köögis, alaealiste laste juuresolekul, abikaasale otsitud põhjustel kallale, lõi teda korduvalt rusikatega näkku, pähe ning rindkere piirkonda, seejärel võttis kätte 1,25 kilo kaaluva lõikelaua ning lõi sellega vastu kannatanu pead. Poljakov peksis kannatanut, kuni viimasel hakkas silmnähtavalt halb, kannatanu kaotas kõnevõime ja teadvuse.  Samal hommikul toimetati kannatanu kiirabiga haiglasse, kus õhtul tuvastati tema surm.
Aleksandr Poljakov tunnistas ennast süüdi, kuid selgitas samas, et tal puudus tahtlus tappa. Tema kaitsja palus teo ümber kvalifitseerida tervisekahjustuse tekitamiseks, millega tahtmatult põhjustati surm.

Vastates kohtus prokuröri küsimustele, selgitas süüdistatav, et ta lõi kannatanut köögis viis kuni seitse korda vastu pead, esikus lõi rusikaga kõrva piirkonda. Kuna ta oli tige, võttis ta köögis lõikelaua ja lõi sellega kannatanule vastu pead, nii et lõikelaud läks pooleks. Peale seda lõi ta veel rusikaga vastu pead. Süüdistatava ütlustest nähtus kohtu hinnangul, et ta sai täielikult aru enda teo ohtlikkusest ehk sellest, et tema tegevus kannatanu suhtes asetab kannatanu elu ohtu. Faktilisi asjaolusid, millele tuginedes võis süüdistatav tõsikindlalt loota, et tema loodud oht elule ei realiseeru tagajärjes (et surm ei saabu), kohus ei tuvastanud. Seega ei tegutsenud süüdistatav surma põhjustamisel ettevaatamatusest, vaid tahtlikult.

Karistust mõistes arvestas kohus kergendava asjaoluna süüdistatava kahetsust, raskendavate asjaoludena aga teo toimepanemist abikaasa suhtes ja alaealiste juuresolekul. Süü suurust hinnates arvestas kohus, et tegu oli toime pandud alkoholijoobes. Kohus arvestas ka, et süüdistatav ei piirdunud teo toimepanemisel ühe löögiga ega rusikatega löömisega, vaid kasutas ka lõikelauda.

Arvestades üht kergendavat ja kaht raskendavat asjaolu, teo asjaolusid ning süüdistatava isikut, leidis kohus, et süüdistatavat tuleb karistada sanktsiooni keskmisest suuremal määral. Tapmise eest on ette nähtud kuue kuni 15-aastane vangistus.


Janar Filippov
I ja II kohtuastme avalike suhete teenistuse juht
Lisainfo: 52 02 119