Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas

Jaga
PrintPDF Jaga


31. oktoober 2019

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Mary Krossi  suhtes  tema süüdistuses valeütluste andmises, kuna süü ei ole suur, tegemist on teise astme kuriteoga, kriminaalasjas puudub kannatanu  ja puudub ka avalik huvi kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Mary Krossile pandi kohustuseks tasuda 3000 eurot kuue kuu jooksul riigi tuludesse. Tähtajalise kohustuse mittetäitmisel uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse ja kriminaalasi vaadatakse läbi üldises korras.

Kohtumäärus ei ole edasikaevatav.

Viivika Siplane
pressiesindaja
Harju Maakohus
5816 8806