Kohus rahuldas Edgar Savisaare kaitsja väärteokaebuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tühistas täna Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusmenetlustalituse otsuse, millega karistati Edgar Savisaart (62) lubatud sõidukiiruse ületamise eest 320 euro suuruse rahatrahviga ja lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmisega kaheks kuuks ning lõpetas selles väärteoasjas menetluse.

Kohus otsustas rahuldada Edgar Savisaare kaitsja taotluse ka valitud kaitsjale makstud tasu hüvitamises täies ulatuses ning valitud kaitsjale makstav tasu summas 993,60  eurot hüvitatakse riigieelarve vahenditest.

Kohtu hinnangul on see, et kiirusemõõteseadme kasutamise protokolli koostaja jättis koostatud protokolli allkirjastamata oluline menetlusnormide rikkumine ning kuna ainuke ja põhiline tõend oli seega saadud menetlusnorme rikkudes ja muude kogutud tõenditega ei saa seda rikkumist kõrvaldada, siis tuleb otsus tühistada.

Väärteootsuse järgi juhtis E. Savisaar 6. juunil 2012 kell 09:55 Tallinn-Narva maantee 10,8.kilomeetril mootorsõidukit kiirusega 84+/-3 km/h, ületades lubatud suurimat sõidukiirust vähemalt 31 km/h võrra.

E. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Indrek Sirgi väitel ei ole kohtuvälise menetleja lahend põhistatud ja selles on rikutud elementaarseid tõendamisnõudeid.

Sirk palus kohtul see lahend tühistada, väärteomenetlus lõpetada seoses väärteotunnuste puudumisega ning hüvitada tema kaitsealusele kantud õigusabikulud.

Kohtuotsusele võib menetlusaluse isiku advokaadist kaitsja, kohtuväline menetleja või tema advokaadist esindaja esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest või otsuse kohtus tutvumiseks kättesaadavuse päevast. Kassatsiooniõiguse soovist tuleb 7 päeva jooksul kirjalikult teatada Harju Maakohtule alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kui kassatsiooniõiguse kasutamise soovist 7 päeva jooksul ei teatata, jõustub otsus 02.11.2012.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee